Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

ADHD måste behandlas som en kronisk sjukdom

Den första stora studien som följt barn med ADHD till vuxenlivet har just presenterats. Den visar att det här tillståndet ofta inte försvinner med tiden, och att sådana barn har större sannolikhet för att begå självmord eller att hamna i fängelse som vuxna.

Studien är gjord vid Mayokliniken i Minnesota. Den är unik eftersom den följde en stor grupp ADHD-patienter från barndom till vuxenliv. Det var de som föddes i staden Rochester mellan 1976 och 1982, sammanlagt 379 personer. Tidigare studier har varit små och fokuserat speciella delproblem, tex. på pojkar som remitterats till psykiatrisk behandling.

Bara en dryg tredjedel av barnen som kontaktades som vuxna hade blivit kvitt de besvärande symtomen, säger undersökningsledaren, dr Barbaresi. Det är statistik som talar tungt för att den långsiktiga behandlingen av barn med ADHD måste förbättras ordentligt, och dessutom måste metoder utvecklas för att behandla vuxen-ADHD.

Här är några fakta ur undersökningen:

  • Nästan en tredjedel av barn med ADHD hade fortfarande ADHD som vuxna
  • Mer än vartannat barn med ADHD hade minst en annan psykiatrisk diagnos som vuxen, jämfört med ca var tredje utan ADHD. Vanligast var missbruk, personlighetsstörning, hypomani, generaliserad ångest och depression.
  • Av de barn som fortfarande hade ADHD som vuxna, hade fyra femtedelar minst en annan psykiatrisk diagnos, jämfört med var tredje av dem som inte hade ADHD som barn.

Den rådande uppfattningen är ofta att ADHD bara är en besvärande barndomssjukdom som är överbehandlad, säger dr Barbaresi till ScienceDaily. Inget kunde vara mer osant. Vi behöver se ADHD som en kronisk sjukdom, som vi gör för diabetes. Sjukvården måste på samma sätt ställa in sig på långbehandlingar.

Han råder föräldrar till barn med ADHD att se till att deras barn får högkvalitativ behandling, och att de blir kvar i behandling när de blir tonåringar. Barnen måste också följas upp för inlärningssvårigheter och undersökas för tillstånd som hänger ihop med ADHD, som missbruk, depression och ångest.

Ref:

William J. Barbaresi, Robert C. Colligan, Amy L. Weaver, Robert G. Voigt, Jill M. Killian, and Slavica K. Katusic. Mortality, ADHD, and Psychosocial Adversity in Adults With Childhood ADHD: A Prospective Study. Pediatrics, March 4, 2013  10.1542/peds.2012-2354

Dela med dig! Dela med dig!