Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

ADHD/ADD och den kvinnliga hjärnan

Här är några utdrag ur en pinfärsk bok:

Myterna om ADHD/ADD.

Det är överdiagnosticerat. Varje barn som agerar ut lite får mediciner. Diagnosen används av dem som söker enkla lösningar på komplexa problem. Gäller framför allt hyperaktiva pojkar. Man växer ifrån det vid 12 eller 13 år.

Sanningen:

     ADHD/ADD drabbar cirka 6% av befolkningen, men mindre än 2% får behandling. Barnpsykiatrikern Peter Jensen fann att färre än ett av åtta barn, som uppfyllde kriterierna för ADHD/ADD, tog medicin. Många barn, särskilt flickor, med ADHD/ADD får gå obehandlade.


    ADHD/ADD finns i varje land där det har undersökts. Tex. Hong Kong, Libanon, Etiopien, Västafrika, Israel och Ryssland. Den som har ADHD/ADD i en nomadisk kultur kan drabbas av utstötning, eftersom de har svårt att anpassa sig till samhällets normer.

    Många människor med ADHD/ADD är inte hyperaktiva. Den icke-hyperaktiva gruppen ignoreras ofta eftersom de inte får så mycket negativ uppmärksamhet. De skapar inte tillräckligt stora problem. Många av dessa barn, tonåringar eller vuxna betecknas istället som egensinniga, lata, omotiverade eller "inte så klyftiga". Många kvinnor har ADHD/ADD, men män får diagnosen tre till fyra gånger oftare än kvinnor. Könsfördomar och bristande hyperaktivitet hos kvinnor är förmodligen förklaringen.

Men

  • Flickor med ADHD/ADD lider mer än 7 gånger så stor risk för både störningar i humör och relationer, tre gånger så stor risk för att bli missbrukare, och dubbelt så stor risk för ångestsjukdomar. De har högre risk för ätstörningar, såsom bulimi och fetma.
  • Flickor med ADHD/ADD har fler konflikter med sina mödrar och kämpar mer i sina parrelationer. I en studie av personer med ADHD/ADD hade 75% problem i olika relationer.
  • Många växer aldrig ifrån ADHD/ADD och har symtom som stör alla delar av livet. Statistiken säger att minst hälften av barn med diagnosen ADHD/ADD kommer att ha handikappande symptom i vuxen ålder.

Ref:   Amen, D.G., (2013) Unleash the Power of the Female Brain: Supercharging Yours for Better Health, Energy, Mood, Focus, and Sex. Harmony

Dela med dig! Dela med dig!