Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Nya Kommentarer

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Alvedon mot dödsångest, tack!

En sådan begäran i kassan på Coop kan vara realistisk. Hör här:

Forskare vid universitetet i British Columbia byggde på ny forskningsupptäckt att paracetamol (det generiska namnet på Alvedon, Panodil m fl) kan minska den icke-fysiska smärtan av att bli utfryst av sina vänner. De ville därför undersöka om medicinen hade liknande effekt på andra obehagliga upplevelser – i det här fallet existentiell ångest.

Försökspersonerna fick ta paracetamol eller placebo medan de deltog i uppgifter som utformats för att skapa sådan ångest. De fick skriva om döden eller titta på en surrealistisk David Lynch-video. Sedan fick de utfärda straff för olika typer av brott som folkliga uppror och prostitution.

Jämfört med placebogruppen var gruppen som tog paracetamol betydligt mildare när de bedömde de kriminella brotten och upproren. De hade också bättre förmåga att hantera svåra tankar. Resultatet antyder att deltagarnas existentiella svårigheter ”behandlades” av huvudvärksmedicinen.

”Smärta existerar i många former, och kan också orsakas av tankar på existentiell osäkerhet och död” säger huvudförfattaren Daniel Randles. ”Vår studie antyder att sådan ångest kan hanteras av hjärnan på samma sätt som kroppslig smärta, men Alvedon (heter Tylenol i USA) tycks hindra signalen att tala om för hjärnan att något är fel. Det är ett förvånande och mycket intressant fynd. ”

Forskarna påpekar att vidare forskning och klinisk prövning krävs innan man kan betrakta paracetamol som en säker och effektiv behandling av ångest  

Ref:

D. Randles, S. J. Heine, N. Santos. The Common Pain of Surrealism and Death: Acetaminophen Reduces Compensatory Affirmation Following Meaning Threats. Psychological Science, 2013; DOI: 10.1177/0956797612464786

Dela med dig! Dela med dig!