Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Ångest på ont och gott

En av mina patienter frågade mig i veckan: ”Finns det egentligen något positivt med att ha ångest?”. Jag svarade att det är oro och nervös övervakning av tillvaron för att hitta hot och fiender som är hjärnans grundhållning, och som har gjort att vi överlevt som art och utvecklats till det vi är. ”Jamen, vad har vi för nytta av det idag?” frågade patienten då.

Jag hade inget bra svar på det och nu har jag letat i vetenskapliga rapporter. De är fulla av beskrivningar av allt elände ångest ställer till med.

Som t ex. en amerikansk studie som har gjorts av ca 1000 slumpvis valda personer över en tio års tid. Den visar vilka negativa följder ångesten kan ha om det inträffar ett trauma, t ex. att man förlorar en närstående eller är med om en bilolycka. Cirka hälften, av de tusen man följde, drabbades av sådana händelser under den studerade tiden, och forskarna kunde konstatera att de flesta av dem klarade det utan några konsekvenser för hälsan. Men de som från början led mest av kronisk ångest fick PTSD efter traumat.

Eller alla beskrivningar av ångest man kan ha inför prestationer av olika slag. T ex kan matematik vara ångestskapande för vissa personer. Hos dem är det samma hjärnområden som aktiveras när man har en matteuppgift framför sig, som registrerar kroppsliga hot och fysisk smärta. Förvånande nog sjunker aktiveringen i hjärnan när personerna sätter igång med matten. Ångesten var alltså bara före matten. Sådan ”matteångest” kunde forskarna se så tidigt som hos förstaklassare, och de menade att den i första hand överfördes från kvinnliga lärare till flickor.

Men till slut hittade jag en studie som visar att ångest i måttliga doser också kan ha en positiv effekt. I en studie mätte man ångest och arbetsminne hos barn i samband med olika skoluppgifter. När arbetsminnet var dåligt och ångesten hög blev visserligen resultaten dåliga, men med gott arbetsminne visade sig en viss ångestnivå ge bättre resultat. 

Man kanske skulle kunna säga, att under gynnsamma omständigheter hjälper ångesten en person att pressa fram sitt bästa. Men annars är ångest mycket dåligt för hälsan och livsinnehållet. Den som lider av det gör därför bäst i att satsa på att komma tillrätta med ångesten.

Hur ska man göra det? Många rekommenderar meditation eller mindfulness. Det har visat sig dämpa överaktiviteten i amygdala som är den drivande hjärnstrukturen. Jag rekommenderar kroppsfokusering så som den lärs ut i min bok När kroppen säger ifrån. Det är enligt min mening en lika effektiv men enklare och snabbare metod, och jag ser fram emot att en vetenskaplig jämförelse görs.

 


Refs: N. Breslau, L. Schultz. Neuroticism and post-traumatic stress disorder: a prospective investigation. Psychological Medicine, 2012

Ian M. Lyons, Sian L. Beilock. When Math Hurts: Math Anxiety Predicts Pain Network Activation in Anticipation of Doing Math. PLoS ONE, 2012; 7 (10)

Matthew Owens, Jim Stevenson, Julie A. Hadwin, Roger Norgate. When does anxiety help or hinder cognitive test performance? The role of working memory capacity. British Journal of Psychology, 2012

Dela med dig! Dela med dig!