Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Är män från Mars och kvinnor från Venus?

Hör du till dem som brukar skylla misshälligheter med din partner på hans eller hennes kön? ”Sådana är män!” eller ”Kvinnor begriper ingenting!” osv. Då kommer här en färsk forskningsrapport som kullkastar det befogade i alla sådana uttryck.

"Pop-psykologiska titlar som Män är från Mars, kvinnor är från Venus, hävdar att män och kvinnor ser på sina relationer på kvalitativt olika sätt," skriver författarna till den rapporten. Men de visar, att för den stora majoriteten av psykologiska egenskaper är män och kvinnor definitivt från samma planet.

De har gjort en statistisk återanalys av 13 studier som visat betydande och ofta stora könsskillnader. Där kontrollerades 122 olika egenskaper hos 13.301 personer, och det visade sig att män och kvinnor i stort sett inte kan särskiljas statistiskt.

Författarna samlade också in egna data för en rad psykologiska indikatorer. Författarna sökte efter bevis på egenskaper som säkert kunde kategorisera en person som manlig eller kvinnlig.

Sådana egenskaper var  längd, skulderbredd, armomkrets och midja-höftkvot, samt intresset för vissa könsstereotypa aktiviteter som kosmetika (kvinnor) och pornografi (män).

Men annars är det faktiskt inte så stora skillnader.

Så glöm att din partners kön är anledningen till friktioner i relationen. Det bästa beviset vi har att den så kallade Mars / Venus könsfördelningen inte är anledningen, säger Reis, den ena författaren, är att "homosexuella par har ungefär samma problem i relationerna som heterosexuella. Det är alltså inte kön  utan  mänskliga egenskaper som orsakar problem."

Ref:

Bobbi J. Carothers, Harry T. Reis. Men and women are from Earth: Examining the latent structure of gender. Journal of Personality and Social Psychology, 2013; 104 (2)

Dela med dig! Dela med dig!