Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Nya Kommentarer

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

december 2002

Skiljer sig ryggsmärta och cancersmärta?

Jag ska steloperera ryggen då det trycker på en nerv och jag behandlas med morfin. Kommer jag att ha så ont då att jag får vänta med nertrappningen ? Är det egentligen någon skillnad på cancersmärta och den smärta jag har i ryggen. Är det inte så att diskbråck och kollapsad kota trycker på samma sätt som cancer gör på nerverna?

Vad är normal morfindos vid ryggsmärta

Jag får Morfin och Dolcontin för mina smärtor. Denna omgången har jag tagit det regelbundet i 10 månader. När jag blev inställd på rätt dos i början så låg den på 150 mg/dygn. Nu är det mellan 250-300mg/dygn. Är det en vanlig dos och var brukar den ligga? Hur hög dos kan man ha och får man räkna med att man måste öka den hela tiden för att få smärtlindring? Hur lång tid behöver man sedan för att trappa ner?