Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Nya Kommentarer

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

februari 2013

Feldenkraisövning vid tandgnissling

Spänningar man drar på sig under dagen sätter sig lätt i käkmusklerna. Det märker man när man sover och musklerna ska ladda ur sig överspänningen. Då trycks käkarna mot varandra, och man gnisslar tänder. Om du lider av det, kan du under en tid prova att göra följande övning varje kväll före sovdags. Det eliminerar en stor del av spänningarna, och riktar hjärnans styrfunktion mot området, så att chansen ökar att du ska slippa gnissla tänder:

Fatta ett grepp om din mungipa med tummen och pekfingret på motsatt hand. Gör en undersökande utforskning av din kind, såsom den känns mellan fingrarna, som du successivt flyttar omkring.

Rädsla kan raderas

När minnen långtidsförvaras konsolideras de så att de blir kvar. Det är en process som innebär att proteiner formeras på ett visst sätt. När ett minne varit framplockat omkonsolideras det när man lägger tillbaka det, och då ändras det för all framtid. Ett minne är därför bara det som blev när man sist hade det framme.

Forskare har länge försökt att förstå hur man ska hantera skräckfyllda rädslominnen. Man vet att de trycks ner när de plockas fram i en säker omgivning, som t ex. terapi, men de raderas inte. De kan därför dyka upp igen i samband med t.ex. stress, vilket kan leda till ångesttillstånd. De enda metoderna som funnits att förhindra det har varit mediciner.

Man kan bli frisk från kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS)

Det visar en rapport från Storbritannien. Även om andelen som blev helt friska efter ett år inte var så stor är det en god nyhet för alla med den här diagnosen, som kanske fruktar att det är omöjligt.

Med ”frisk” menar forskarna att deltagaren inte längre t ex. skulle lida av märkbar trötthet eller fysiska besvär.

I forskningsprojektet delade man in de 640 deltagarna i grupper som fick olika behandlingar.  Grupperna med bäst resultat var

1)specialistläkarvård + kbt, eller

2)specialistläkarvård + anpassad fysisk träning

22 % blev helt friska. I övriga grupper blev bara 7-8% helt friska.

ADHD/ADD och den kvinnliga hjärnan

Här är några utdrag ur en pinfärsk bok:

Myterna om ADHD/ADD.

Det är överdiagnosticerat. Varje barn som agerar ut lite får mediciner. Diagnosen används av dem som söker enkla lösningar på komplexa problem. Gäller framför allt hyperaktiva pojkar. Man växer ifrån det vid 12 eller 13 år.

Sanningen:

     ADHD/ADD drabbar cirka 6% av befolkningen, men mindre än 2% får behandling. Barnpsykiatrikern Peter Jensen fann att färre än ett av åtta barn, som uppfyllde kriterierna för ADHD/ADD, tog medicin. Många barn, särskilt flickor, med ADHD/ADD får gå obehandlade.

Är män från Mars och kvinnor från Venus?

Hör du till dem som brukar skylla misshälligheter med din partner på hans eller hennes kön? ”Sådana är män!” eller ”Kvinnor begriper ingenting!” osv. Då kommer här en färsk forskningsrapport som kullkastar det befogade i alla sådana uttryck.

"Pop-psykologiska titlar som Män är från Mars, kvinnor är från Venus, hävdar att män och kvinnor ser på sina relationer på kvalitativt olika sätt," skriver författarna till den rapporten. Men de visar, att för den stora majoriteten av psykologiska egenskaper är män och kvinnor definitivt från samma planet.

Liten övning när kroppen värker

Varför värker det jämt, varför är jag så orolig och nedstämd?

När man inte direkt kan svara, är det bra att tänka på att hjärnan ser som sin huvuduppgift att bevaka faror och hot, för att vi snabbt ska kunna skydda oss. Det är vår överlevnadsinstinkt som skyddat oss som art genom årtusendena.

När man är känslig och bär på ouppklarade upplevelser kan man lätt bli ”kapad” av amygdala, som är känslohjärnans vakthund och främsta orosskapare. Spänningshöjningarna som följer med kan ge olika symtom, smärta är vanligast.

Tacksam en gång i veckan

När man inte mår så bra är tankarna ofta dystra, naturligt nog. Det tråkiga med det är att sådana tankar, precis som andra, formar hjärnan som ständigt anpassar sig efter rådande situation.

Nu har olika experiment visat, att man kan styra den här processen genom att då och då tvinga sig bort från det dystra. Försökspersoner som fått ägna sig åt regelbundna tacksamhets-tankar har fått positiva hälsoeffekter. Efter sex månader är de mindre deprimerade och mer nöjda.

Det intressanta var att resultaten var bättre om man gjorde det en gång i veckan, än om man gjorde det oftare eller mer sällan.