Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

maj 2013

Forskning

Vi bedriver egen forskning på Karolinska Institutet, men också läkemedelsstudier på uppdrag av tillverkare. Vi har därför skapat en egen hemsida, Forskningspatient.se där man kan anmäla sig och få mer information. Vi försöker göra det lätt för dig som medlem att hitta den infomation och de studier som du är intresserad av så att du kan hålla dig uppdaterad av vad som görs inom ett visst område.

Gå till www.forskningspatient.se  för att lära dig mer.

 

Vi söker män med god hälsa till en klinisk läkemedelsstudie

PET STUDIE

Klinisk läkemedelsstudie vid KTA
Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Vid KTA pågår nu en positronemissions(PET)-studie med ett studieläkemedel. I studien ingår fyra besök under en period av upp till 55 dagar: ett screeningbesök med magnetkameraundersökning av huvudet för att avgöra om du är lämplig för studien, två PET-undersökningar och ett uppföljningsbesök. En engångsdos av studieläkemedlet ges vid den andra PET-undersökningen. Vid varje besök utförs en läkarundersökning.

För att delta i studien ska du vara mellan 40 och 60 år, inte använda några mediciner och inte ha varit utsatt för radioaktiv strålning utom vanlig röntgen. Deltagande i studien är frivilligt.

Deltagarna ersätts för sin medverkan i studien.

Ansvarig läkare för studien är: Nabil Al-Tawil

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Krav för att delta i studien
1.Väsentligen frisk
2.Mellan 40 till 60 år
3.Inte använda läkemedel

Till anmälan
 

 

Ett förhållande värt att satsa på?

Ett förhållande värt att satsa på?

Ofta ställs vi behandlare inför våra patienters svårigheter med äktenskapliga problem. Patienten, som kanske har både kroppsliga besvär och ångest, nedstämdhet osv., behöver verkligen inte dessutom de här problemen, tänker vi. Är det rätt att ge patienten råd? Är det rätt att låta bli? Vilka råd ska vi ge?

 

Sidor