Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Nya Kommentarer

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

januari 2014

Ny syn på vården

Vi är mycket glada för den ökade medvetenhet som finns hos våra patienter, inte sällan möter läkarna patienter som är mycket pålästa och har med sig mycket avancerat material från Internet om sina besvär. Man har också större kunskaper om sina rättigheter,  och vi får allt fler "egen remisser", d.v.s. remisser som av oss hanteras precis som om de skrivits av läkare, men har gjorts av patienten själv.

Vi är stolta över hjälpa till i denna process mot ökat patientinflytande, ja, till och med patientmakt.

Björn Berättar

Jag firar guldbröllop med vården i år. I 50 år har jag haft anställningar i vården, mitt första var att hjälpa till på ett sanatorium. Jag var med om den första stora epidemin av gulingar, d.v.s. gula stafylokocker som stod emot penicillin. Det var inget annat att göra än att städa, städa och städa, torka och putsa. Innan dess, som barn var jag uppvuxen på ett litet landsortslasarett och hade en grundmurad tro på rena korridorer, glänsande instrument och rena naglar.

 

Det blev en chock att som cancerpatient möta en nedgången sjukvård med smutsiga och trasiga lokaler. Det gjorde ont ända in i själen, och när ingen (jag menar verkligen ingen) bland läkare, sjuksköterskor, administration och patientombudsmän lyssnade på faran av att behandla cancerpatienter på detta sätt, då larmade jag media. Och resten är en historia som aldrig skulle behövt berättas.  Jag blev arga doktorn, men det har vi på annan plats här.

Patienten i fokus

Kliniken delar sedan 20 år ut priset "´årets smärtpatient", det enda pris i vården som sätter den som bör äras först.

 

Det kanske är ett uttryck som det lätt går slentrian i, "patienten i centrum", för vilken annan plats i vården hör till den som drabbas av sjukdom? Ändå visar erfarenheten att det finns all anledning att framhålla att vården måste organiseras utifrån patientens villkor. I väntrummet har vi en dataskärm som fungerar som "exit poll", där var och en helt anonymt kan avge sitt betyg på dagens läkarbesök och om man fick vänta. Det visar sig att 95 procent av patienterna är mycket nöjda med dessa delar av våra insatser.

 

Forskningsverksamhet

Peter Alexanderson möter känslighet för kyla och värme - utslagsgivande vid nervsmärta

 

Det kommer ständigt nya och förbättrade läkemedel, men de sista åren har den kliniska forskningen kring sådana minskat drastiskt, från cirka 10.000 årligen till drygt 1.200 patienter i försök kring de senaste medicinerna. Samtidigt är intresset bland patienterna stort, särskilt vid sjukdomar med idag bristfälliga alternativ.

Vid kliniken har dock sådan forskning ökat sedan åtta år, och vi genomför årligen 5-10 studier, och har därmed blivit en viktig aktör inom denna gren av vetenskapen.

 

Vi har också egen forskning, kring smärta som fibromyalgi och metoder för att analysera smärtdiagnoser.

Bragée Smärtklinik

I smärtdiagnosen ingår att mäta smärttrösklar för tryck

 

Vid vår smärtklinik tar vi emot remitterade patienter som har har ont sedan mer än tre månader, och genomgått rimlig utredning samt inte tidigare bedömts vid smärtverksamhet. Över 1400 läkare3 från hela Stockholmsregionen remitterar patienter med alla typer av tillstånd, som fibromyalgi, whiplash, ryggsmärta, nervsmärtor...  Vi möter årligen över 500 nya patienter och genomför 7000 konsultationer. Från den 1 oktober 2014 ändrar verksamheten inriktning. Dr Vinberg kommer fortsätta med smärtspecialistmottagning, övriga läkare övergår till vår rehabiliteringsklinik.

Ledning och styrelse

Till våra mer udda kompetenser måste räknas att kliniken har den största samlingen av svenska sjukhusvykort, många tusen från Ystad till Haparanda.

 

Verksamheten bedrivs i tre aktiebolag.

Björn Bragée är VD och styrelseordförande

Britt Bragée och Peter Alexanderson ingår i styrelsen, och är delägare.

Sophia Ördén ingår i ledningsgruppen.

Historik

Britt Bragée föreläser om vårt nya koncept för neurosomatisk behandling inför fullsatta

hus på vår smärtdag.

 

Björn och Britt Bragée startade smärtklinik 1987, vilken inom några år växte till Sveriges, ja förmodligen världens största med ett tjugotal heltidsverksamma läkare och ett 50 tal anställda i ett multimodalt team av socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och andra som samverkade runt patienter med långvarig smärta.

 

Det innebar det första externa rehabiliteringsavtalet för försäkringkassan år 1990, och ett långsiktig vårdavtal med landstinget år 1995.

 

Björn lämnade sedan verksamhetet för affärslivet och verkade i företagsledning för ett större vårdföretag i uppbyggnad, och som VD i ett läkarägt bolag inom Internet innan lusten att vara bland patienter och utveckla egen småskalig vård blev för stor. 2002 startade så vår nya verksamhet i liten skala för att år 2006 utökas med anställda och klinisk uppdragsforskning. Därefter har mottagningen vuxit, och är nu redo för nästa språng med övergång till rehabilitering i nya lokaler och med utökat antal kompetenser.

 

Vision och affärsidé

 

Vår mission är vid horisonten, men här handlar det om vägen dit, med mödor i trädgården, frukter som skördas, men också skall räcka till lång övervintring i bistrare klimat.

 

Vår vision är att inom två år vara ledande inom smärtvård och rehab, med den mest anlitade kliniken med resultat i linje med de bästa landstingsenheterna, men med ett arbetssätt som helt bygger på patientens resurser och egen medverkan.

Samma djärva vision har vi när det gäller vår område forskning, där vi skall försvara vår position som effektivt rekryterande prövarsajt med hög kvalitet, och ha 10 procent av kliniska uppdragsforskningen inom våra fält i Sverige.

När det gäller Internet strävar vi efter att ha en av de tio mest använda patientsidorna, med en plats på SIS -Index topp 200, med lönsamhet som gör att vi kan utveckla både hemsidor och internetbaserad forskningsrekrytering.

Sidor