Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Nya Kommentarer

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

mars 2014

En viktig orsak till diskbråck

Det är mycket större risk att få diskbråck om man röker. Skälet är att diskerna har dålig genomblödning, hårda vävnader. Minsta lilla nedsättning av syreupptaget kan därför leda till sprödhet, sprickor och till och med bristningar. Så enkelt. Sluta röka, även passiv rökning innebär risker. Absoluta merparten - men inte alla- som får diskbråck är rökare.

Ett gott råd om försäkringskassan

Om du får konstiga besked av tjänstemannen på FK, som att din diagnos inte kan leda till sjukskrivning, eller att bestämmelserna inte gör att du kan få sjukskrivning, be att få skriftligt. Vad som sägs väger ingenting, som en fjäder, det som är skrivet väger som en sten.

 

Remisser som kommer tillbaka

Våra patienter drabbas allt oftare av den ibland pinsamma inställningen från sjukhusen att de inte vill bedöma patienter som inte genomgått en fullständig utredning.

Man sänder remisser i retur istället för att göra det som ankommer på specialistvården, utreda och bedhandla.

Hur kan det få vara så fruktansvårt dåligt

Om du har cancer gäller det att bo i rätt landsting. Det är sextio procents lägra överlevnad i det ena jämfört med det andra. Jag vill inte skriva vilket, det väcker bara ångest, man  kan ju inte mycket göra åt vilket landsting man tillhör. 

Den nya patientlagen lär inte ändra på detta, för den ger Dig inte rätten till operation på annan ort, bara rätt till ett öppenvårdsbesök.

Patientmakt och patienträttigheter

patienter på föredrag

Vi har en fin patientlagstiftning i Sverige. Den 12:e juni 2014 antar riksdagen en ny patientlag som tagits fram under namnet Patientmaktsutredningen. Den nya Patientmaktslagen börjar gälla 1 januari 2015 och värnar om den sjukes och svages rätt. Men har vi bra tillämpning? Frågan är ställd!

Låt oss börja med samhällets skyldigheter mot dig - vilket också kan beskrivas som din rättighet, även om det ordet rent juridiskt är mer tveksamt. Politikerna i Sverige har värjt sig emot att ge oss rätt att gå till domstol för att som i många andra länder hävda rätt eller kräva ersättning vid fel. Istället har lagen inriktats mot att kräva kvalitet av vården.

* Du har rätt till hälsa! (det slås faktiskt fast redan i grundlagen, se mer nedan)

* Du har rätt till social omsorg och trygghet (här har vi rättighetslag!)

* Du har rätt till bedömning snarast vid ohälsa)

* Du har rätt att bli bemött med respekt 

* Du har rätt att få samma vård som andra

* Du har rätt till delaktighet

* Du har nu rätt att söka öppenvård -även hos specialist- i varje landsting

* Du har rätt till att få läkarkontakt samma dag

* Du har rätt till att få läkarbesök inom 7 dagar

* Du har rätt till att få träffa specialist inom 90 dagar

* Det finns en nationell vårdgaranti

* Uppfylls inte detta har du rätt få läkarvård i annat landsting

* Du har rätt att söka vård utomlands, om det dröjer länge i Sverige

* Ja, du har faktist rätt söka vård i hela EU om du önskar

* Du har rätt att ha en fast läkarkontakt!

Det finns många fler skyldigheter för vården, och samhället gentemot dig.  Faktum är att det tycks dags att påminna om vår viktigaste lag, grundlagen, som tar upp hälsan direkt efter demokratin! Men i nedanstående artikel kan du också finna att rätten till hälsa inte är samma som rättighet till vård! 

Så läs vidare här vad lagarna nu ger dig för makt -eller rätt

 

Sidor