Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Nya Kommentarer

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

maj 2015

Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy

 

Bragée Medect AB förmedlar genom denna policy våra ambitioner som vårdgivare, arbetsgivare och samhällsaktör.

 

BakgrundVerksamheten ska i alla former verka för att öka välbefinnandet och hälsan hos patienter, deltagare och medarbetare.

Vi ska bedriva högklassig vård med mätbara resultat i rikets absoluta topp.
Alla har rätt att bli behandlade lika. Alla ska känna sig inkluderade och välkomna i och kring vår verksamhet. 
Vi ska genom tät uppföljning och utvärdering arbeta för en ständig förbättring. Vi ska minska vårt avtryck på miljön, öka kvalitet och resultat i den vård vi bedriver och med konkreta åtgärder förbättra arbetsmiljön och samarbetet på arbetsplatsen.
Vi ska bevaka och följa alla lagar och krav som berör vår verksamhet.
Vi ska vara öppna mot medarbetare, allmänhet och myndigheter om vår verksamhet och våra resultat.
Vi ska välja material, produkter, metoder och tjänster så att skadlig miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Bragée Rehab är en av åtta aktörer inom vårdvalet Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom. Verksamheten har varit aktiv inom vårdvalet sedan oktober 2014.

Smärta i rygg, nacke och axlar, samt lätt och medelsvår psykisk ohälsa förekommer i primärvården hos cirka 150 000 personer per år i Stockholms län.

Dessa diagnoser står också för två tredjedelar av alla sjukskrivningar. Den diagnos som har ökat mest är utmattningssyndrom.

Det finns ett stort rehabiliteringsbehov men få konstaterat effektiva metoder utöver generellt ”multimodal rehabilitering”

”Med vårdval avses att mångfalden skall öka”

Godkännandekraven för uppdraget innebär ett minimikrav på 300 patienter i rehabilitering och 400 patienter i bedömning per år.

 

Jämställdhet

Bragée Rehab ska vara en aktiv partner till Stockholms läns landsting kring jämställdhet. De riktlinjer som Landstinget satt upp kring jämställdhet ska vi aktivt driva och följa. Vi ska utgå från grundprincipen om kvinnors och mäns lika värde. Ett kontinuerligt jämställdhetsarbete ska integreras i alla delar av verksamheten

 

Hållbarhet

 

Verksamheten ska i alla former verka för att öka välbefinnandet och hälsan hos patienter, deltagare och medarbetare.

 

Vi ska bedriva högklassig vård med mätbara resultat i rikets absoluta topp.

Alla har rätt att bli behandlade lika. Alla ska känna sig inkluderade och välkomna i och kring vår verksamhet. 

Vi ska genom tät uppföljning och utvärdering arbeta för en ständig förbättring. Vi ska minska vårt avtryck på miljön, öka kvalitet och resultat i den vård vi bedriver och med konkreta åtgärder förbättra arbetsmiljön och samarbetet på arbetsplatsen.

Vi ska bevaka och följa alla lagar och krav som berör vår verksamhet.

Vi ska vara öppna mot medarbetare, allmänhet och myndigheter om vår verksamhet och våra resultat.

Vi ska välja material, produkter, metoder och tjänster så att skadlig miljöpåverkan blir så liten som möjligt.