Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Nya Kommentarer

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Bättre sömn och hjärnfunktion vid stress med mindfulness

Förra året (2015) visades i en studie med kontrollgrupp att mindfulness kan hjälpa vid sömnproblem. I den studerades 50 något äldre personer med sömnsvårigheter, uppdelade i två grupper. Den ena gruppen fick ett standardprogram där de fick lära sig om goda sömnvanor, och den andra fick ett sexveckorsprogram med mindfulness.

Efter ett år kontrollerades de deltagande personerna. De som fått mindfulness hade större förbättring av sömnkvalitet och färre symtom på sömnlöshet, depression och trötthet än personer i den andra gruppen som fått standardprogrammet.

Forskningsledaren David S. Black vid University of Southern California säger i en intervju att mindfulness förmodligen hjälper till att dämpa hjärnans uppvarvningssystem, men i motsats till sömnmedel utan biverkningar.

Men för att vara säker på hur stor förväntanseffekten är på resultatet, behövs en kontrollgrupp där deltagarna tror att de får samma behandling.

Det är svårt att åstadkomma vid mindfulness-meditation eftersom personerna normalt vet om de mediterar eller ej. Vid Carnegie Mellon University i Pittsburgh, USA löste man det här problemet på följande sätt: personerna i kontrollgruppen fick lära sig en påhittad bluffmeditation, som gick ut på avslappning och att bortse från oro och bekymmer.

Och just i dagarna kommer resultatet av den här studien, och ger oss pålitligt vetenskapligt stöd för att mindfulness faktiskt påverkar hälsan på ett betydelsefullt sätt.

Vi vet nu att hjärnan kan förändras inte bara hos buddistmunkar, utan också hos vanliga människor.

Till försöket rekryterades 35 arbetslösa personer som upplevde ordentlig stress av sin situation. Prover togs och hjärnröntgen gjordes. Hälften av deltagarna fick lära sig mindfulness-meditation och andra hälften bluffmeditation. Efter tre dagar berättade alla deltagarna att de kände sig bättre och kunde hantera stressen av arbetslösheten lättare.

Men den uppföljande hjärnröntgen visade, att förändringar endast skett hos dem som gjort mindfulness-meditation. Trafiken hade ökat mellan de delarna i hjärnan som hanterar stressrelaterade reaktioner och andra områden som är relaterade till fokusering och lugn.

Fyra månader senare hade personer i mindfulness-grupp betydligt lägre nivåer av markörer i blodet för skadliga inflammationer än personerna i den andra gruppen. Detta trots att bara ett fåtal hade fortsatt att meditera.

Hur mycket ska man meditera för att få de här förbättringarna? I en kommentar påpekar forskningsledaren dr David Cresswell att vi inte vet hur mycket meditation som krävs för att förbättra hälsan, ”vi har ingen aning om vad som är rätt dos”.

Vi får vänta och se vad forskningen kommer fram till. Men till dess vet vi att vi får dessa goda resultat av mindfulness-meditation vid stress och sömnproblem.

 

Referenser:

Black, D.S., m fl.: Mindfulness Meditation and Improvement in Sleep Quality and Daytime Impairment Among Older Adults With Sleep Disturbances A Randomized Clinical Trial JAMA Internal Medicine April 2015 Volume 175, Number 4

Creswell, J.D. m fl,: Alterations in resting state functional connectivity link mindfulness meditation with reduced interleukin-6: a randomized controlled trial, Biological Psychiatry, http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsych.

Dela med dig! Dela med dig!