Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Hjärnans funktioner

Mat som hjärnmedicin

En effektiv och välfungerande hjärna bygger biokemiskt på de speciella näringsämnen vi får från maten vi äter.

Neurotransmittorerna, alltså hjärnans budbärare, är uppbyggda av särskilda  aminosyror som kroppen har syntetiserat ur det vi har stoppat i oss.

Din mobil eller ditt hjärta?

Har du liksom jag reflekterat över alla som ständigt är upptagna med sina mobiltelefoner? Till och med i olika sociala situationer, som på caféer, möten och annat, sitter folk böjda över sin mobiltelefon. Eller mobilpratande föräldrar som drar ett litet barn i barnvagn, ofta med barnet vänt så att det inte ens ser sin förälder.

De flesta tycker förstås att det är bekvämt att hålla kontakt med viktiga personer på det här sättet. Men vilket är priset?

De sju värsta barndomsupplevelserna

I en stor studie från 1998 med ca 10 000 deltagare, har ett amerikanskt forskarlag kartlagt de värsta barndomsupplevelserna som får svårast konsekvenser ända upp i vuxenåldern.

Du kan svara på frågorna för att se om du får något eller några ja:

 1.       Psykologiskt

Din mamma eller pappa eller någon annan vuxen i hushållet

svor åt dig, förolämpade dig eller tryckte ner dig ofta eller väldigt ofta          

behandlade dig så att du blev rädd för att bli fysiskt skadad ofta eller väldigt ofta

Något av ovanstående     ja/nej

2.       Fysiskt

Finns det något enkelt sätt att dämpa jobbiga känslor?

Det verkar så, att döma av en forskningsrapport i den vetenskapliga tidskriften NeuroImage:

Det pågår ständigt interna processer i hjärnan för att dämpa uppvarvade tillstånd. Det är hjärnans vakthund amygdala som sätter igång dem och regioner i prefrontala cortex (som ligger bakom pannan) som kontrollerar och dämpar dem.

Olika behandlingsstrategier används för att hjälpa patienter där den dämpningen inte fungerar så bra. En sådan är mindfulness. Forskarna beskriver i den här artikeln hur man undersökt hjärnaktiviteten under sådana övningar med funktionell magnetröntgen.

Deppig mamma

Tänk dig att komma till världen och den som fött dig är deprimerad och orkar inte med dig.  Det påverkar hur du utvecklas. Du kommer att känna dig osäker på om andra gillar dig och tycker att du är viktig. Dina kognitiva förmågor kommer att utvecklas sämre. Din fysiska utveckling kan försenas, och sannolikheten att du själv ska bli deprimerad eller få ångest som vuxen ökar.

En övning för grälande par

När man grälar med sin partner handlar det oftast om att man känner sig sviken, övergiven, förbisedd, lurad, dåligt behandlad osv.  Att man blir så känslomässigt upphetsad har sin förklaring i att det är gamla negativa upplevelser från barndomen som väcks upp i det fördolda, menar grundaren till en av de mer framgångsrika parterapierna, som heter Imago-terapi, Harville Hendrix.

De negativa barndomsupplevelserna har gjort hjärnans vakthund, amygdala, extra känslig att reagera när liknande situationer inträffar igen.

Här är en imago-övning att göra för att befria hjärnan från uppgiften att vakta på sådana trista repriser.  

ADHD måste behandlas som en kronisk sjukdom

Den första stora studien som följt barn med ADHD till vuxenlivet har just presenterats. Den visar att det här tillståndet ofta inte försvinner med tiden, och att sådana barn har större sannolikhet för att begå självmord eller att hamna i fängelse som vuxna.

Studien är gjord vid Mayokliniken i Minnesota. Den är unik eftersom den följde en stor grupp ADHD-patienter från barndom till vuxenliv. Det var de som föddes i staden Rochester mellan 1976 och 1982, sammanlagt 379 personer. Tidigare studier har varit små och fokuserat speciella delproblem, tex. på pojkar som remitterats till psykiatrisk behandling.

Ditt minne är bättre än du tror

Glömmer du ofta bort var du lagt mobiltelefonen, vad du skulle handla på hemvägen, vem det var du hade tänkt att ringa om någonting viktigt som du också har glömt, och andra saker som stör din vardag? Tänker du att ditt minne blir allt sämre och undrar om det är något allvarligt fel?

Det kommer snart att presenteras resultat av en studie i Journal of Neuroscience som kommer att beskriva hur man i djurstudier (dessa arma djur!) lyckats visa att nervkretsar för korttidsminnen påverkas av smärta. Det gäller minnen som vilken väg försöksdjuret lärt sig att ta för att få en belöning.

Rädsla kan raderas

När minnen långtidsförvaras konsolideras de så att de blir kvar. Det är en process som innebär att proteiner formeras på ett visst sätt. När ett minne varit framplockat omkonsolideras det när man lägger tillbaka det, och då ändras det för all framtid. Ett minne är därför bara det som blev när man sist hade det framme.

Forskare har länge försökt att förstå hur man ska hantera skräckfyllda rädslominnen. Man vet att de trycks ner när de plockas fram i en säker omgivning, som t ex. terapi, men de raderas inte. De kan därför dyka upp igen i samband med t.ex. stress, vilket kan leda till ångesttillstånd. De enda metoderna som funnits att förhindra det har varit mediciner.

Sidor