Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Nya Kommentarer

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Mediciner

Vad beror psykisk ohälsa på?

Psykisk ohälsa förklaras i vetenskapliga sammanhang med den ”biopsykosociala” modellen.

Den säger att biologiska, psykologiska och sociala förhållanden alla är områden som bidrar till en persons ångest, depression, stressjukdom eller liknande tillstånd. Med biologiskt menas att problemen är genetiskt överförda mellan generationerna.

Mat som hjärnmedicin

En effektiv och välfungerande hjärna bygger biokemiskt på de speciella näringsämnen vi får från maten vi äter.

Neurotransmittorerna, alltså hjärnans budbärare, är uppbyggda av särskilda  aminosyror som kroppen har syntetiserat ur det vi har stoppat i oss.

Alvedon mot dödsångest, tack!

En sådan begäran i kassan på Coop kan vara realistisk. Hör här:

Forskare vid universitetet i British Columbia byggde på ny forskningsupptäckt att paracetamol (det generiska namnet på Alvedon, Panodil m fl) kan minska den icke-fysiska smärtan av att bli utfryst av sina vänner. De ville därför undersöka om medicinen hade liknande effekt på andra obehagliga upplevelser – i det här fallet existentiell ångest.

Satsa på din sömn!

Vid universitetet i Arizona finns Rubin Naiman, biträdande professor och specialist i sömn- och drömmedicin. Han menar, att dålig sömn är ett internationellt och kulturellt fenomen, som hänger samman med den livsstil som utvecklas.  De senaste hundra åren har det antal timmar vi sover minskat med 20% i genomsnitt.

För lite sömn är förknippat med många olika hälsoproblem. Kognitiva processer försämras så att man lätt börjar få ett dysfunktionellt tänkande, säger dr. Naiman. Det är också ett starkt samband med depression när sömnproblemen varat ett tag. 

Små steg i fibromyalgiforskningen

Fibromyalgi är en riktigt stor sjukdom: i Sverige är en kvarts miljon drabbade, i USA fem miljoner. Ändå är forskningen och kunskapsutvecklingen om den här sjukdomen förvånande blygsam. Hur kan det komma sig? Har det något att göra med att 80 % av de som har sjukdomen är kvinnor?

Några nya resultat från den långsamt framskridande forskningen: