Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Nya Kommentarer

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Sociala relationer

Föräldrastress påverkar barns utveckling

Kan man ärva sin förälders traumatiska upplevelser?

Det finns faktiskt ny forskning som tyder på att det skulle kunna vara möjligt. Det skulle till och med kunna påverka barnets gener, det som kallas epigenetik.

Men en mera trivial form av hur traumatisk stress kan överföras mellan generationerna har studerats av Mona El-Sheikh och hennes forskarlag vid Auburn University.

Minska ångest genom att omvärdera

Om du får problem med starka känslor, vad gör du? Försöker låtsas att dom inte finns? Eller låter dem vara så att de kan passera? Ny forskning visar att ditt sätt att hantera känslorna, goda som dåliga, kan påverka om du lider av ångest, och i så fall hur mycket.

Ångesttillstånd är mycket vanligt, i USA räknar man med att ca 18 procent av den vuxna befolkningen lider av generell eller social ångest som är så betydande att den kräver diagnos. I Sverige uppskattas var fjärde svensk lida av något ångestsyndrom under livet.

Ett förhållande värt att satsa på?

Ett förhållande värt att satsa på?

Ofta ställs vi behandlare inför våra patienters svårigheter med äktenskapliga problem. Patienten, som kanske har både kroppsliga besvär och ångest, nedstämdhet osv., behöver verkligen inte dessutom de här problemen, tänker vi. Är det rätt att ge patienten råd? Är det rätt att låta bli? Vilka råd ska vi ge?

 

Din mobil eller ditt hjärta?

Har du liksom jag reflekterat över alla som ständigt är upptagna med sina mobiltelefoner? Till och med i olika sociala situationer, som på caféer, möten och annat, sitter folk böjda över sin mobiltelefon. Eller mobilpratande föräldrar som drar ett litet barn i barnvagn, ofta med barnet vänt så att det inte ens ser sin förälder.

De flesta tycker förstås att det är bekvämt att hålla kontakt med viktiga personer på det här sättet. Men vilket är priset?

De sju värsta barndomsupplevelserna

I en stor studie från 1998 med ca 10 000 deltagare, har ett amerikanskt forskarlag kartlagt de värsta barndomsupplevelserna som får svårast konsekvenser ända upp i vuxenåldern.

Du kan svara på frågorna för att se om du får något eller några ja:

 1.       Psykologiskt

Din mamma eller pappa eller någon annan vuxen i hushållet

svor åt dig, förolämpade dig eller tryckte ner dig ofta eller väldigt ofta          

behandlade dig så att du blev rädd för att bli fysiskt skadad ofta eller väldigt ofta

Något av ovanstående     ja/nej

2.       Fysiskt

En övning för grälande par

När man grälar med sin partner handlar det oftast om att man känner sig sviken, övergiven, förbisedd, lurad, dåligt behandlad osv.  Att man blir så känslomässigt upphetsad har sin förklaring i att det är gamla negativa upplevelser från barndomen som väcks upp i det fördolda, menar grundaren till en av de mer framgångsrika parterapierna, som heter Imago-terapi, Harville Hendrix.

De negativa barndomsupplevelserna har gjort hjärnans vakthund, amygdala, extra känslig att reagera när liknande situationer inträffar igen.

Här är en imago-övning att göra för att befria hjärnan från uppgiften att vakta på sådana trista repriser.  

ADHD/ADD och den kvinnliga hjärnan

Här är några utdrag ur en pinfärsk bok:

Myterna om ADHD/ADD.

Det är överdiagnosticerat. Varje barn som agerar ut lite får mediciner. Diagnosen används av dem som söker enkla lösningar på komplexa problem. Gäller framför allt hyperaktiva pojkar. Man växer ifrån det vid 12 eller 13 år.

Sanningen:

     ADHD/ADD drabbar cirka 6% av befolkningen, men mindre än 2% får behandling. Barnpsykiatrikern Peter Jensen fann att färre än ett av åtta barn, som uppfyllde kriterierna för ADHD/ADD, tog medicin. Många barn, särskilt flickor, med ADHD/ADD får gå obehandlade.

Är män från Mars och kvinnor från Venus?

Hör du till dem som brukar skylla misshälligheter med din partner på hans eller hennes kön? ”Sådana är män!” eller ”Kvinnor begriper ingenting!” osv. Då kommer här en färsk forskningsrapport som kullkastar det befogade i alla sådana uttryck.

"Pop-psykologiska titlar som Män är från Mars, kvinnor är från Venus, hävdar att män och kvinnor ser på sina relationer på kvalitativt olika sätt," skriver författarna till den rapporten. Men de visar, att för den stora majoriteten av psykologiska egenskaper är män och kvinnor definitivt från samma planet.

Det finns alltid hopp!

En dag hade en av våra patienter sin 94-åriga mamma med sig. Den gamla var tystlåten och verkade avstängd från vad som hände runtomkring. "Jag tror att hon är deprimerad", sa patienten till oss. En kollega växlade några ord med patientens mamma. "Vad gör du om dagarna?" - "Ingenting särskilt" "Har du någon att umgås med?" - "Nej, det bryr jag mig inte om" Kollegan kände sig inte övertygad om att det handlade om depression. Men vad var det då som var fel? Hon kom ihåg fakta om sin barndom, men inte sådant som hänt nära i tiden - kunde det vara en ledtråd?