Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Ängslig? Aktivera hjärnan med lite meditation

Buddistmunkar och Zenmästare har vetat i evigheter att meditation är ett sätt att minska ängslan. Sedan många år vet forskare att det stämmer, men inte förrän nu hur det går till. Man har nämligen lyckats identifiera de inblandade hjärnfunktionerna.

Till studien rekryterades 15 friska frivilliga med normal vardagsängslan. De hade ingen tidigare erfarenhet av meditation eller ångestsjukdomar. Alla deltog i fyra 20-minuters pass för att lära sig mindfulness-meditation. I den fokuserar man på andning och kroppssensationer och på att iaktta tankar och känslor som dök upp utan att bedöma dem.

Både före och efter meditationspassen undersöktes deltagarnas hjärnaktivitet med en speciell typ av magnetröntgen som är särskilt effektiv vid hjärnprocesser som meditation. Rapporter om ängslan samlades också in.

Det visade sig att under meditationen var aktiviteten högre i den del av pannloben (ventromediala prefrontala cortex) som kontrollerar oro. När aktiviteten också ökade i mellanhjärnan (cingularis anterior), som styr tänkande och känslor, minskade ängslan.

Annan forskning har visat att meditation kan minska ångest hos patienter med generaliserad ångest och depressionssjukdomar. Resultatet av den här studien kompletterar de kunskaperna genom att visa vilka hjärnmekanismer som hör ihop med minskad ängslan av meditation hos friska människor, enligt forskningsledaren Fadel Zeidan vid Wake Forest Baptist.

Majoriteten av deltagarna rapporterade minskad ängslan med i genomsnitt så mycket som 39 procent. ”Det visar att bara några få minuters mindfulness meditation behövs för att minska normal vardagsängslan” säger Zeidan.

Övningar som innehåller väsentliga likheter med forskarnas mindfulness meditation finns i boken När kroppen säger ifrån (läs mer om den här). Välj t ex. övningen Kroppsstabilitet om du känner oro och ängslan som du vill minska ner på ett ganska enkelt och behagligt sätt.

 

Ref.:

F. Zeidan, K. T. Martucci, R. A. Kraft, J. G. McHaffie, R. C. Coghill. Neural Correlates of Mindfulness Meditation-Related Anxiety Relief. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2013; DOI: 10.1093/scan/nst041

Dela med dig! Dela med dig!