Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Nya Kommentarer

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Minska ångest genom att omvärdera

Om du får problem med starka känslor, vad gör du? Försöker låtsas att dom inte finns? Eller låter dem vara så att de kan passera? Ny forskning visar att ditt sätt att hantera känslorna, goda som dåliga, kan påverka om du lider av ångest, och i så fall hur mycket.

Ångesttillstånd är mycket vanligt, i USA räknar man med att ca 18 procent av den vuxna befolkningen lider av generell eller social ångest som är så betydande att den kräver diagnos. I Sverige uppskattas var fjärde svensk lida av något ångestsyndrom under livet.

WHO räknar med att ångest och depression, som ofta uppträder tillsammans, kommer att vara den näst vanliga sjukdomen i världsmått. Bara hjärt- och kärlsjukdomar är större. Det handlar alltså om stora kostnader och lidanden

Forskarna i det här projektet frågade 179 friska män och kvinnor hur de hanterade sina känslor och hur ångestfyllda de kände sig i olika situationer. Sedan analyserades svaren för att se om olika strategier att hantera känslor kunde knytas till större eller mindre ångest.

Resultatet blev, att de som använde en strategi som kallades för omvärdering också hade mindre ångest än de som undvek att uttrycka sina känslor. Omvärdering innebär att man ser problemet på ett nytt sätt, säger forskningsledaren Nicole Llewellyn vid universitetet i Illinois.

Hon fortsätter: “När något händer tänker man på det på ett mera positivt sätt, ett glas är halvfullt istället för halvtomt. Du liksom omformulerar och omvärderar det som hänt och tänker: vad är det positiva med det här? Hur kan jag se det här som en bra utmaning istället för som ett problem?”

Men det finns naturligtvis undantag. All ångest är inte dålig. Lågnivå ångest hjälper till att hålla fokus när saker och ting måste klaras av. Att förtränga känslor är också bra ibland, t ex. när chefen skäller på dig. Å andra sidan, att alltid vara positiv och se saker från den ljusa sidan är inte heller bra. Man kan missa viktiga problem som man måste ta itu med.

Men resultatet av den har studien var entydigt: Deltagare som regelbundet tillämpade det omvärderande sättet att se på problem hade mindre problem med ångest än de som hellre förträngde sina känslor och låtsades att de inte fanns.

Journal Reference:

Nicole Llewellyn, Florin Dolcos et al. Reappraisal and Suppression Mediate the Contribution of Regulatory Focus to Anxiety in Healthy Adults. Emotion, 2013 (in press)

Dela med dig! Dela med dig!