Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Nya Kommentarer

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Forskning och nya metoder

Finns det något enkelt sätt att dämpa jobbiga känslor?

Det verkar så, att döma av en forskningsrapport i den vetenskapliga tidskriften NeuroImage:

Det pågår ständigt interna processer i hjärnan för att dämpa uppvarvade tillstånd. Det är hjärnans vakthund amygdala som sätter igång dem och regioner i prefrontala cortex (som ligger bakom pannan) som kontrollerar och dämpar dem.

Olika behandlingsstrategier används för att hjälpa patienter där den dämpningen inte fungerar så bra. En sådan är mindfulness. Forskarna beskriver i den här artikeln hur man undersökt hjärnaktiviteten under sådana övningar med funktionell magnetröntgen.

Satsa på din sömn!

Vid universitetet i Arizona finns Rubin Naiman, biträdande professor och specialist i sömn- och drömmedicin. Han menar, att dålig sömn är ett internationellt och kulturellt fenomen, som hänger samman med den livsstil som utvecklas.  De senaste hundra åren har det antal timmar vi sover minskat med 20% i genomsnitt.

För lite sömn är förknippat med många olika hälsoproblem. Kognitiva processer försämras så att man lätt börjar få ett dysfunktionellt tänkande, säger dr. Naiman. Det är också ett starkt samband med depression när sömnproblemen varat ett tag. 

Drömmar dämpar påfrestande upplevelser

Forskare vid Berkeley-universitetet har funnit, att när man drömmer under REM-perioden av sömnen, dämpas stressen och utsöndringen av neurosubstanser som varvar upp kroppen upphör. Och inte bara det – REM-sömnen reducerar dessutom den negativa effekten av svåra minnen.

Drömmar ger oss i normala fall ett perspektiv på de upp  levelser vi haft genom att upprepa det som hänt under REM-sömnen. En signalsubstans som är särskilt låg då är noradrenalin, vilket gör att drömmarna i vilka de känslomässiga upplevelserna spelas upp igen, sker i en stressdämpad atmosfär.

Deppig mamma

Tänk dig att komma till världen och den som fött dig är deprimerad och orkar inte med dig.  Det påverkar hur du utvecklas. Du kommer att känna dig osäker på om andra gillar dig och tycker att du är viktig. Dina kognitiva förmågor kommer att utvecklas sämre. Din fysiska utveckling kan försenas, och sannolikheten att du själv ska bli deprimerad eller få ångest som vuxen ökar.

Små steg i fibromyalgiforskningen

Fibromyalgi är en riktigt stor sjukdom: i Sverige är en kvarts miljon drabbade, i USA fem miljoner. Ändå är forskningen och kunskapsutvecklingen om den här sjukdomen förvånande blygsam. Hur kan det komma sig? Har det något att göra med att 80 % av de som har sjukdomen är kvinnor?

Några nya resultat från den långsamt framskridande forskningen:

En övning för grälande par

När man grälar med sin partner handlar det oftast om att man känner sig sviken, övergiven, förbisedd, lurad, dåligt behandlad osv.  Att man blir så känslomässigt upphetsad har sin förklaring i att det är gamla negativa upplevelser från barndomen som väcks upp i det fördolda, menar grundaren till en av de mer framgångsrika parterapierna, som heter Imago-terapi, Harville Hendrix.

De negativa barndomsupplevelserna har gjort hjärnans vakthund, amygdala, extra känslig att reagera när liknande situationer inträffar igen.

Här är en imago-övning att göra för att befria hjärnan från uppgiften att vakta på sådana trista repriser.  

ADHD måste behandlas som en kronisk sjukdom

Den första stora studien som följt barn med ADHD till vuxenlivet har just presenterats. Den visar att det här tillståndet ofta inte försvinner med tiden, och att sådana barn har större sannolikhet för att begå självmord eller att hamna i fängelse som vuxna.

Studien är gjord vid Mayokliniken i Minnesota. Den är unik eftersom den följde en stor grupp ADHD-patienter från barndom till vuxenliv. Det var de som föddes i staden Rochester mellan 1976 och 1982, sammanlagt 379 personer. Tidigare studier har varit små och fokuserat speciella delproblem, tex. på pojkar som remitterats till psykiatrisk behandling.

Ditt minne är bättre än du tror

Glömmer du ofta bort var du lagt mobiltelefonen, vad du skulle handla på hemvägen, vem det var du hade tänkt att ringa om någonting viktigt som du också har glömt, och andra saker som stör din vardag? Tänker du att ditt minne blir allt sämre och undrar om det är något allvarligt fel?

Det kommer snart att presenteras resultat av en studie i Journal of Neuroscience som kommer att beskriva hur man i djurstudier (dessa arma djur!) lyckats visa att nervkretsar för korttidsminnen påverkas av smärta. Det gäller minnen som vilken väg försöksdjuret lärt sig att ta för att få en belöning.

Sidor