Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Blogg för Britt Bragée

Långvarig smärta följs ofta av ångest

Patienter med långvarig smärta bör också undersökas för ångestttillstånd enligt ny forskning som publicerats i General Hospital Psychiatry

”Jag tror att det finns en medvetenhet om att depression är vanligt hos patienter med långvarig smärta, men ångest är mindre känt” säger en av författarna, Kurt Kroenke, professor i medicin vid universitetet i Indianapolis.

I den nya studien utvärderades 250 primärvårdspatienter med långvarig smärta i leder eller rygg. Trots smärtmedicinering hade den varat mer än 3 månader.

När kroppen säger ifrån

Den här boken är skriven för dig som lider av olika kroppsliga problem och dessutom sådant som ångest, nedstämdhet, sömnproblem osv. Den är ett självhjälpsprogam som man följer stegvis, inriktad på att dämpa kroppens överreaktioner och uppnå balans och hälsa. Du kan arbeta med den i din egen takt, efter dina egna förutsättningar.

Skulder- och andningsövning

I den här Feldenkraisövningen använder vi armarnas rörelser för att låsa upp spänningar i axlar, skuldror och bröstkorg. Genom att låta andningen vara drivkraft återupprättar vi ett rörelsemönster i hjärnan av frihet och rörlighet i det här området. I det nya rörelsemönstret vi vill att hjärnan ska pränta in, görs rörelserna utan onödig spänning. Gör därför alla rörelser med så liten ansträngning som möjligt, liksom släpa fram handen runt urtavlan. Armen hänger bara med, tung och slapp.

Alvedon mot dödsångest, tack!

En sådan begäran i kassan på Coop kan vara realistisk. Hör här:

Forskare vid universitetet i British Columbia byggde på ny forskningsupptäckt att paracetamol (det generiska namnet på Alvedon, Panodil m fl) kan minska den icke-fysiska smärtan av att bli utfryst av sina vänner. De ville därför undersöka om medicinen hade liknande effekt på andra obehagliga upplevelser – i det här fallet existentiell ångest.

Ett förhållande värt att satsa på?

Ett förhållande värt att satsa på?

Ofta ställs vi behandlare inför våra patienters svårigheter med äktenskapliga problem. Patienten, som kanske har både kroppsliga besvär och ångest, nedstämdhet osv., behöver verkligen inte dessutom de här problemen, tänker vi. Är det rätt att ge patienten råd? Är det rätt att låta bli? Vilka råd ska vi ge?

 

Din mobil eller ditt hjärta?

Har du liksom jag reflekterat över alla som ständigt är upptagna med sina mobiltelefoner? Till och med i olika sociala situationer, som på caféer, möten och annat, sitter folk böjda över sin mobiltelefon. Eller mobilpratande föräldrar som drar ett litet barn i barnvagn, ofta med barnet vänt så att det inte ens ser sin förälder.

De flesta tycker förstås att det är bekvämt att hålla kontakt med viktiga personer på det här sättet. Men vilket är priset?

De sju värsta barndomsupplevelserna

I en stor studie från 1998 med ca 10 000 deltagare, har ett amerikanskt forskarlag kartlagt de värsta barndomsupplevelserna som får svårast konsekvenser ända upp i vuxenåldern.

Du kan svara på frågorna för att se om du får något eller några ja:

 1.       Psykologiskt

Din mamma eller pappa eller någon annan vuxen i hushållet

svor åt dig, förolämpade dig eller tryckte ner dig ofta eller väldigt ofta          

behandlade dig så att du blev rädd för att bli fysiskt skadad ofta eller väldigt ofta

Något av ovanstående     ja/nej

2.       Fysiskt

Sidor