Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Britt Kontakt

Jag heter Britt W. Bragée och är fil. dr. och leg. sjukgymnast med inriktning mot psykosomatik och psykiatri. Jag har också en mastersexamen i gestaltpsykoterapi. Under åren har jag skaffat mig en del andra utbildningar i hur man ska förstå och använda sig av kroppens uttryck. Jag är feldenkraispedagog och utbildad i Somatic experiencing, en metod för traumabehandling med kroppen som utgångspunkt. Min forskning är inriktad på ”utbrändhet” och kroppens ”mening”.

Jag arbetar numera helt med vårt rehabuppdrag från landstinget och kan inte längre ta emot individuella patienter. Jag rekommenderar att om du inte hittar någon annan hjälp, du istället skaffar självhjälpsboken och arbetar med den. Den finns att köpa på vår rehabmottagning

Bragée Rehab

Karlavägen 100

11526 Stockholm

Dela med dig! Dela med dig!