Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Nya Kommentarer

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Deppig mamma

Tänk dig att komma till världen och den som fött dig är deprimerad och orkar inte med dig.  Det påverkar hur du utvecklas. Du kommer att känna dig osäker på om andra gillar dig och tycker att du är viktig. Dina kognitiva förmågor kommer att utvecklas sämre. Din fysiska utveckling kan försenas, och sannolikheten att du själv ska bli deprimerad eller få ångest som vuxen ökar.

Enlig många studier är deprimerade mödrar argare på sina barn och mer oengagerade. De visar inte lika mycket varm acceptans av barnet. Spädbarnet visar oftare mer negativa och färre positiva känslor, de ljudar mindre och är mindre aktiva.

Förskolebarn till deprimerade mammor har rapporterats ha lägre social kompetens och mer problem med att hantera känslor både inåt sig själva och utåt mot andra. I jämförelse med andra barn har de större svårigheter med kamrater, mer depression och ångest, och mer störande beteendeproblem.

En helt ny amerikansk forskningsrapport redogör för den hittills största undersökningen av den psykiska hälsan hos 10 000 kvinnor som nyligen fött barn. Det visade sig att en skrämmande stor andel av kvinnorna hade återkommande depressioner, ibland även ångest, 14 %.

Den stora majoriteten av nyblivna mödrar med depression upptäcks inte, och kan då inte heller få någon behandling. Kvinnorna själva förstår ofta inte vad det är för fel. De tänker kanske att de bara är stressade, eller att det är så här det ska kännas att få ett barn.

Ca en tredjedel är deprimerade redan innan graviditeten, en tredjedel blir det under graviditeten och en tredjedel efter barnets födelse. Att kvinnor får hjälp till maximal fysisk och psykisk hälsa i samband med barnafödande är mycket viktigt, både för mamman och barnet. Depression är en fysiologisk dysreglering som påverkar hela kroppen. För barnet kan det få livslånga komplikationer.

Så om du träffar en nybliven eller blivande mamma som verkar deppig, hjälp henne att söka behandling! Då gör du förmodligen en avgörande insats för henne och för hennes barns framtid.

Ref:

Ashman, S. B., Dawson, G., Panagiotides, H., Yamade, E., & Wilkinson, C. (2002). Stress hormone levels of children. Development and Psychopatogy 14, 333–349.

Campbell, S., Cohn, J., & Meyers, T. (1995). Depression in first-time mothers: mother–infant interaction and depression chronicity. Dev Psychol 31, 349–357.

Field, T. (2002). Early interactions between infants and their postpartum depressed mothers. Infant Behav Dev 7, 517–522.

Murray, L., Fiori‐Cowley, A., & Hooper, R. (1996). The impact of postnatal depression and associatedadversity on early motherinfant interactions and later infant outcome. Child Dev 67, 2512‐1526.

Wisner, K.L. , m. fl. Onset Timing, Thoughts of Self-harm, and Diagnoses in Postpartum Women With Screen-Positive Depression Findings  JAMA Psychiatry. 2013;():1-9 doi:10.1001/jamapsychiatry.2013.87

Dela med dig! Dela med dig!