Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Man kan bli frisk från kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS)

Det visar en rapport från Storbritannien. Även om andelen som blev helt friska efter ett år inte var så stor är det en god nyhet för alla med den här diagnosen, som kanske fruktar att det är omöjligt.

Med ”frisk” menar forskarna att deltagaren inte längre t ex. skulle lida av märkbar trötthet eller fysiska besvär.

I forskningsprojektet delade man in de 640 deltagarna i grupper som fick olika behandlingar.  Grupperna med bäst resultat var

1)specialistläkarvård + kbt, eller

2)specialistläkarvård + anpassad fysisk träning

22 % blev helt friska. I övriga grupper blev bara 7-8% helt friska.

Forskargruppen ska nu gå vidare och ta reda på varför inte fler blir friska.

Ref:

P. D. White, K. Goldsmith, A. L. Johnson, T. Chalder, M. Sharpe. Recovery from chronic fatigue syndrome after treatments given in the PACE trial. Psychological Medicine, 2013 DOI: 10.1017/S0033291713000020

OBS detta inlägg skrevs i samband med att studien publicerades. Mycket har hänt sedan dess. Vi försöker bibringa hopp och intresse för nya metoder när de redovisas, särskilt från betrodda källor. Så var läget när detnna studie kom. Efteråt har den kommit att ifrågasättas och diskuteras, och vi ger här en länk för den som vill ha en nyare mer nyanserad bild: http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/09/Overdrivna-resulta... Vi vill inte gärna plocka bort artiklar utan kommentarer, men efter en tid kommer artikeln att släckas ned som inaktuell! Dr Björn Bragée
Dela med dig! Dela med dig!