Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Rädsla kan raderas

När minnen långtidsförvaras konsolideras de så att de blir kvar. Det är en process som innebär att proteiner formeras på ett visst sätt. När ett minne varit framplockat omkonsolideras det när man lägger tillbaka det, och då ändras det för all framtid. Ett minne är därför bara det som blev när man sist hade det framme.

Forskare har länge försökt att förstå hur man ska hantera skräckfyllda rädslominnen. Man vet att de trycks ner när de plockas fram i en säker omgivning, som t ex. terapi, men de raderas inte. De kan därför dyka upp igen i samband med t.ex. stress, vilket kan leda till ångesttillstånd. De enda metoderna som funnits att förhindra det har varit mediciner.

De senaste åren har man försökt hitta andra metoder som förhindrar att rädslan återkommer, och 2009 rapporterade forskare i New York att man kan förändra minnet permanent om man lägger tillbaka det tillsammans med positiv information. Rädslan återkommer då inte.

Förra året rapporterade svenska forskare att man lyckats radera rädslominnen genom att störa processen när minnet läggs tillbaka i långtidsminnet, innan det konsoliderats om.

Och nu kommer en holländsk rapport om att rädslan kan raderas helt och hållet om man lär sig något nytt samtidigt som man tar fram rädslominnet.

De här forskningsresultaten är goda nyheter för alla som lider av ångesttillstånd som PTSD, panikattacker, fobier mm. Vi kan se fram emot att de slår igenom i de behandlingsmetoder som används. Förhoppningsvis lite snabbare än de 10-20 år det brukar ta för forskningsresultat att komma till praktisk användning.

Refs:

Schiller D, Monfils MH, Raio CM, Johnson DC, LeDoux JE, Phelps EA. Preventing the return of fear in humans using reconsolidation update mechanisms. Nature, 2009 DOI: 10.1038/nature08637

T. Agren, J. Engman, A. Frick, J. Bjorkstrand, E.-M. Larsson, T. Furmark, M. Fredrikson. Disruption of Reconsolidation Erases a Fear Memory Trace in the Human Amygdala. Science, 2012; 337 DOI: 10.1126/science.1223006

D. Sevenster, T. Beckers, M. Kindt. Prediction Error Governs Pharmacologically Induced Amnesia for Learned Fear. Science, 2013; 339 DOI: 10.1126/science.1231357

Dela med dig! Dela med dig!