Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Smärtlindring kan ge mer smärta

En forskare inom neurovetenskap, dr. Ron Siegel vid Harvard, beskriver hur de nya forskningsrönen om hjärnans funktionssätt också gett oss nya insikter om den långvariga smärtans natur.

Den långvariga smärtan har ett samband med hjärnans inriktning på att alltid ängsligt rikta uppmärksamheten mot vissa hotsignaler. När den gör det, förstärker den samtidigt de här signalerna.
Det sätter igång en slags ombyggnadsaktivitet i hjärnan som får negativa verkningar. ”Och”, påpekar han, ”när behandlingar enbart fokuseras på att minska smärtan, förstärks den här aktiviteten.”
Så det som visat sig effektivast är, att istället för att leta efter ”hur kan smärtan minskas?”, som har varit tyngdpunkten i smärtbehandling sedan lång tid,  fråga ”hur kan funktionen återfås?”, menar Ron.

Med andra ord: Istället för att man vaksamt och kanske med viss ångest fokuserar på smärtupplevelserna, skiftar man medvetet uppmärksamheten mot upplevelsen av att promenera, av att sitta, och annat som hör till det normala livet.

Då minskar rädslan - och rädslan spelar en betydelsefull roll för smärtupplevelsen, som följande experiment visar.

I laboratorietest låter man försökspersoner lägga en hand i isvatten. När försöksledaren säger ”Du måste hålla kvar handen i 10 min” visar sig personen bli ordentligt uppskrämd. På fråga om hur det går efter 20 sekunder säger försökspersonen ”Det är outhärdligt, jag kan absolut inte hålla på med det här i tio minuter.”
Men om försöksledaren istället säger: ”'Du kommer bara att hålla händerna där i 30 sekunder”, och frågar på samma sätt hur det går efter 20 sekunder, säger försökspersonen, " Ja, det är lite kallt - men det är inget problem."
Det är alltså själva tanken på hur stort problem man står inför, som förstärker den negativa upplevelsen enormt.
Rons råd till personer med långvarig smärta är därför att helt enkelt tvinga hjärnan att börja fokusera på de vanliga aktiviteterna och att man säger sig "Jag tänker inte låta smärtan passivisera mig. Jag ska kunna leva mitt liv, även om det gör ont."
Detta minskar rädslan, och det i sin tur minskar smärtupplevelserna. I förlängningen ”omskolas” hjärnan att sluta med den vaksamma fokuseringen på smärtan.

Ref: Ron Siegel (2009): The Mindfulness Solution: Everyday Practices for Everyday Problems. The Guilford Press

Dela med dig! Dela med dig!