Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Tacksam en gång i veckan

När man inte mår så bra är tankarna ofta dystra, naturligt nog. Det tråkiga med det är att sådana tankar, precis som andra, formar hjärnan som ständigt anpassar sig efter rådande situation.

Nu har olika experiment visat, att man kan styra den här processen genom att då och då tvinga sig bort från det dystra. Försökspersoner som fått ägna sig åt regelbundna tacksamhets-tankar har fått positiva hälsoeffekter. Efter sex månader är de mindre deprimerade och mer nöjda.

Det intressanta var att resultaten var bättre om man gjorde det en gång i veckan, än om man gjorde det oftare eller mer sällan.

”Men jag har faktiskt inget att vara tacksam över” sa en patient. Föreläsaren som berättade det här sa då till den här patienten ”Har du tänkt på att du bara vrider på en knapp så blir det ljust, eller på en kran så får du vatten? Människorna på 1800-talet fick leva med mörkret och hämta upp vatten ur brunnar. Är inte det något att vara tacksam för?”

Det är inte svårt att inse hur oändligt mycket det finns att vara tacksam för, och allt räknas när det gäller att forma om hjärnan i mer gynnsam riktning för hälsan!

Refs:

Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 377–389.

Lyubomirsky, S., Tkach, C., & Sheldon, K. M. (2005). Pursuing sustained happiness through random acts of kindness and counting one’s blessings: Tests of two 6-week interventions. Unpublished manuscript, Department of Psychology, University of California, Riverside.

Dela med dig! Dela med dig!