Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

De sju värsta barndomsupplevelserna

I en stor studie från 1998 med ca 10 000 deltagare, har ett amerikanskt forskarlag kartlagt de värsta barndomsupplevelserna som får svårast konsekvenser ända upp i vuxenåldern.

Du kan svara på frågorna för att se om du får något eller några ja:

 1.       Psykologiskt

Din mamma eller pappa eller någon annan vuxen i hushållet

svor åt dig, förolämpade dig eller tryckte ner dig ofta eller väldigt ofta          

behandlade dig så att du blev rädd för att bli fysiskt skadad ofta eller väldigt ofta

Något av ovanstående     ja/nej

2.       Fysiskt

Din mamma eller pappa eller någon annan vuxen i hushållet

knuffade, ryckte, stötte eller daskade till dig ofta eller väldigt ofta

slog dig så hårt att du fick märken eller blev skadad ofta eller väldigt ofta

Något av ovanstående     ja/nej

3.       Sexuellt

Din mamma eller pappa eller någon annan som var minst 5 år äldre

i hushållet någon gång

rörde dig eller kelade på ett sexuellt sätt

du har rört hans eller hennes kropp på ett sexuellt sätt

har försökt att ha oralt, analt eller vaginalt samlag med dig

har haft  oralt, analt eller vaginalt samlag med dig

Något av ovanstående      ja/nej

4.       Dysfunktionellt hushåll: drogberoende

bo med någon som har alkoholproblem

bo med någon som använder narkotika

Något av ovanstående       ja/nej

5.       Dysfunktionellt hushåll: mental sjukdom

en medlem av hushållet var deprimerad eller mentalt sjuk

en medlem av hushållet försökte begå självmord

Något av ovanstående       ja/nej

6.       Dysfunktionellt hushåll: mamma blev utsatt för våld

Blev din mamma (eller styvmor)

ibland, ofta eller mycket ofta knuffad, ryckt, slagen eller fick något kastat på sig

ibland, ofta eller mycket ofta sparkad, biten, slagen med knytnäve eller slagen

med något hårt

någonsin upprepat slagen under minst fem minuter

någonsin hotad med eller skadad av en kniv eller en pistol

Något av ovanstående       ja/nej

7.       Fick någon medlem av hushållet fängelsestraff

Något av ovanstående       ja/nej

 

Fick du några ja-svar?

I forskningsstudien visar man att ju fler ja-svar, desto större risk för att olika svårigheter ska inträffa senare i livet. Förekomsten av följande ökar med antalet ja-svar

                             Rökning

                             Fetma

                             Fysisk inaktivitet

                             Nedstämdhet

                             Självmordsförsök

                             Alkoholism

                             Droganvändning

                             50 eller fler sexpartners

                             Könssjukdomar

 

Forskarna fann också ett starkt samband mellan antalet ja-svar och följande sjukdomar:

                             Kranskärlssjukdom

                             Cancer

                             Kronisk bronkit eller emfysem

                             Hepatit eller gulsot

                             Frakturer

                             Dålig självskattad hälsa                         

Ref:

Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D.  et al.  Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study Am J Prev Med.1998;14:245-258

http://xnet.kp.org/permanentejournal/winter04/childhood.pdf

Dela med dig! Dela med dig!