Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Din mobil eller ditt hjärta?

Har du liksom jag reflekterat över alla som ständigt är upptagna med sina mobiltelefoner? Till och med i olika sociala situationer, som på caféer, möten och annat, sitter folk böjda över sin mobiltelefon. Eller mobilpratande föräldrar som drar ett litet barn i barnvagn, ofta med barnet vänt så att det inte ens ser sin förälder.

De flesta tycker förstås att det är bekvämt att hålla kontakt med viktiga personer på det här sättet. Men vilket är priset?

Barbara Fredrickson är professor i psykologi vid universitetet i North Carolina. Hon beskriver i New York Times en del av effekterna det får när kontakterna ansikte mot ansikte minskar. I en kommande forskningsrapport i Psychological Science beskriver hon och kollegerna att ett mätbart pris kan bli en försämrad biologisk kapacitet att skapa band med andra människor.

Precis som muskler tillbakabildas när man inte tränar, så kopplar nervvägar som inte används ner i hjärnan. Det gäller också dem som är inblandade i sociala kontakter.

I experiment med att träna upp den sociala förmågan noterade forskarna inte bara att den ökade, utan också att den del av det hjärt-/kärlsystemet som kallas för vagal ton förändrades. Detta hade man tidigare uppfattat som tämligen stabilt, ungefär som kroppslängden när man är vuxen.

Vad betyder det? Hjärnan är förbunden med hjärtat genom vagusnerven. Subtila variationer i hjärtfrekvensen avslöjar styrkan i den här hjärn-hjärtförbindelsen, och hjärtfrekvensvariabiliteten är ett mått på den vagala tonen.

Ju högre den vagala tonen är, desto bättre. Det betyder att kroppen har bättre förmåga att reglera de inre systemen som upprätthåller hälsan. Dit här förutom det hjärta-/kärl också t ex. glukos- och immunsvaren.

Dessutom har Stephen Porges forskning visat att den vagala tonen är central för sådant som ansiktets och röstens uttrycksfullhet. När den vagala tonen ökar, förbättras kapaciteten för vänskap, empati och band med andra.

Alltså, påpekar Barbara Fredrickson, ju mer du bryr dig om andra, desto friskare blir du! Och tvärtom. Därigenom kan vi också förstå hur brist på positiva sociala kontakter försämrar hälsan. Kapaciteten för vänskap lyder lagen ”det som inte används försvinner”. Om du inte regelbundet tränar din förmåga att skapa band med andra människor, ansikte mot ansikte, kan du till slut upptäcka att du saknar en del av den biologiska kapaciteten för det.

Småbarnsföräldrar borde bry sig mer om ansiktskontakt med sina barn och mindre om att sända sms eller prata i mobilen. Det ger livslånga fingeravtryck i deras egna och barnens genuttryck, säger Barbara Fredrickson. När du ler mot någon ansikte mot ansikte, uppstår en mätbar synkronicitet mellan dig och den andra. Dina gester och din biokemi, och till och med nervcellernas arbete, börjar spegla sig mot den andras.

I sådana mikroögonblick rullar en våg av goda känslor genom de två hjärnorna och kropparna samtidigt. Det bygger din förmåga till empati, liksom att det förbättrar din hälsa. Men om du inte regelbundet tränar den här förmågan, vittrar den bort.

Så nästa gång du ser en vän eller ett barn som tillbringar alltför mycket tid framför en skärm eller mobil, sträck ut din hand och bjud in honom att komma tillbaka till världen där de riktiga sociala mötena sker. Du förbättrar inte bara hans hälsa och empatiska förmåga, utan också din egen, påpekar Barbara Fredrickson.

(Bilden är från New York Times)

Ref:

http://www.nytimes.com/2013/03/24/opinion/sunday/your-phone-vs-your-heart.html?_r=0

Dela med dig! Dela med dig!