Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Fibromyalgi: onormala autonoma reaktioner

Fibromyalgi är en sjukdom som fortfarande är dåligt utforskad, trots att den omfattar ca 5 % av befolkningen. Det innebär att det också i stort sett saknas kunskap om hur den ska behandlas och botas.

Neurologen Robert Scaer har mycket stor erfarenhet av den här sjukdomen. Han beskriver i sin bok Trauma Spectrum, hur de varierande och breda symtomen i fibromyalgi typiskt talar för att det handlar om en regleringssjukdom. Han menar alltså att problemen finns i hjärnans  bristande  förmåga att reglera autonoma uppvarvningstillstånd.

Det autonoma nervsystemet finns kortfattat beskrivet här i sina två grenar gas (sympatikus) och broms (parasympatikus).

Scaers resonemang kan vara intressant för många, såväl patienter som behandlare. Här följer därför de viktigaste delarna.

Det primära symtomet är en diffus muskelsmärta. Den hör ihop med en trög stelhet i rörelserna. Den ger också en stark ömhet i specifika punkter över kroppen. Det enda testet som någorlunda objektivt dokumenterar fibromyalgi är den här ömheten i minst 10 av 18 angivna punkter.

Smärtan är cyklisk och oförutsägbar, men förvärras av känslomässig stress, fysisk aktivitet och kallt eller fuktigt väder. Den kan förbättras, om än inte försvinna, av lokal värmebehandling.

Så gott som alla fibromyalgipatienter är trötta och känner sig svaga under dagen. Detta är specifikt förknippat med att vakna upp och vara stel, trött och outvilad. Insomnandet kan ta tid, även om det i sig inte är det primära problemet, och man kan vakna upp många gånger under natten. Ofta beror det på smärtan.

Det autonoma nervsystemets inblandning märks på symtomen, säger Scaer.

Vissa symtom kan förknippas med bromsgrenen, dvs. hög parasympatisk aktivitet. Dit hör den onormala funktionen i organ och körtlar för matsmältning, utsöndring, blodcirkulation och perifera blodkärl.

Andra symtom är däremot knutna till gasgrenen, alltså till hög sympatisk aktivitet, t ex. torr mun, torra ögon.

Sömnstörning kan också ha att göra med sympatisk aktivitet. Scaer anser att det kan ha ett samband med drömmens funktion att integrera dagens stress eller hot med minnen av tidigare påfrestningar och trauman. Vid drömmens början skapas muskelreaktioner kopplade till försvarsimpulser från dagens stressreaktioner. De återuppväcker genom kroppssensationerna de tidigare traumatiska upplevelserna.

Onormala mönster för sammandragningar och utvidgningar av blodkärlen startar, främst i de regioner av kroppen som var inblandade i de ursprungliga traumatiska upplevelserna. Sammandragning av blodkärl i muskler som är spända orsakar svår smärta, och resultatet blir ett omedelbart uppvaknande. Syndromet att vakna med smärta är därför, åtminstone delvis, en effekt av ett uppvarvat tillstånd, alltså den sympatiska delen av den onormala autonoma cykeln vi känner igen från trauman.

Fibromyalgi omfattar så många separata syndrom att sjukdomen enligt Scaer måste ses som en prototyp för posttraumatisk autonom sjukdom. Han tillägger, att även om det inte finns någon solid vetenskaplig litteratur som diskuterar de här frågorna, har han en stark känsla av att det kan handla om extremt tidiga trauman, troligen från tiden innan språket utvecklats. Det går inte att minnas dem, och de kan då inte heller dokumenteras i patientens kliniska historia.

Trauman i så tidig barndom kan vara övergrepp av olika slag, men det kan också vara försummelse, om föräldern t ex. inte förmått ägna sig tillräckligt åt sitt barn av olika skäl. Scaer menar, att sådana upplevelser ger en extra känslighet för nya påfrestningar, även om de är ganska måttliga. Det är i högsta grad i linje med att fibromyalgi kan debutera i samband med t ex. virussjukdomar, medicinska ingrepp och mindre fysiska skador.

Vi får se, skriver Scaer, om min hypotes överlever tidens test. Det står klart att fibromyalgi innebär ett stort antal kroppsliga syndrom som kan vara fördröjda effekter av påfrestande upplevelser, menar han.

För att behandling ska åstadkomma grundläggande förändring, måste den riktas in på att släcka ut länkarna mellan traumat såsom det sparats i det kroppsliga minnet och de autonoma reaktionerna. Kroppsligt inriktad traumaterapi är därför dr Scaers rekommendation till den som har fibromyalgi. Traumaterapi är möjligt även utan medvetna minnen, den fokuseras då helt på de kroppsliga reaktionerna.

Ref:

Scaer, R. (2005). The Trauma Spectrum. Hidden Wounds and Human Resiliency. New York: W.W. Norton.

Dela med dig! Dela med dig!