Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Nya Kommentarer

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Föräldrastress påverkar barns utveckling

Kan man ärva sin förälders traumatiska upplevelser?

Det finns faktiskt ny forskning som tyder på att det skulle kunna vara möjligt. Det skulle till och med kunna påverka barnets gener, det som kallas epigenetik.

Men en mera trivial form av hur traumatisk stress kan överföras mellan generationerna har studerats av Mona El-Sheikh och hennes forskarlag vid Auburn University.

De tittade på om stress i familjen skadar barnens förmåga till stresshantering. Det gjorde de genom att testa hypotesen att barn, som upplever föräldrarnas äktenskapliga konflikter, kommer att bli stressade på ett sätt som gör att de presterar sämre på test som mäter bl.a. förmåga till problemlösning.                                                                                                   

Under tre år observerade de därför 250 barn från hem med varierande social bakgrund och med två föräldrar.

Forskarna intervjuade barnen varje år de var mellan 8 och 10 år om de äktenskapliga gräl de hade bevittnat. Sedan mätte de den respiratoriska sinusarytmin (RSA). Det är ett mått på hjärtverksamheten i ut- och inandningen, alltså den parasympatiska aktiviteten i kroppens stressystem. De testade också förmågan att reglera uppmärksamhet och känslor, samt problemlösningsförmåga.

Resultatet blev att barn som fick bevittna fler äktenskapliga konflikter senare visade sämre anpassad RSA, dvs. stressen de upplevde påverkade stressystemet. De utvecklades också långsammare mentalt och intellektuellt. Forskarnas hypotes bekräftades alltså.

I studien fanns ingen kontrollgrupp, så man kan inte säkert säga att det var just att barnen bevittnat äktenskapliga gräl som försämrade deras stresshantering och problemlösningsförmåga. Det kan finnas någon annan okänd faktor som orsakade förändringarna. Vidare forskning får visa om sambandet kan bekräftas.

Ref:

El-Sheikh, Hinnant, Keiley, Buckhalt: Marital Conflict, Allostatic Load, and the Development of Children's Fluid Cognitive Performance. Child Development 2013

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cdev.12103/abstract

Dela med dig! Dela med dig!