Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Nya Kommentarer

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Hjälp mot stress och ångest kan finnas närmare än du tror

När man är fylld av de här svåra känslorna kan det kännas naturligt att dra sig undan tills de lättar. Men nu visar forskning att en helt annan strategi är mycket effektivare. Hör här:

På ett forskningslaboratorium vid University of Wisconsin delade dr. James Coan och hans kolleger in sina försökspersoner, alla gifta kvinnor, i tre grupper. De informerades om att de skulle få en elektrisk chock, och att de reaktioner som blev i hjärnan skulle studeras. De fick sedan ta plats i en funktionell magnetröntgenkamera med följande skillnad mellan de tre grupperna: i den första gruppen fick deltagarna hålla en anonym man i handen, den andra gruppen fick man hålla sin egen man i handen och den tredje gruppen fick inte hålla någon hand alls.

Resultatet blev, att de som inte fick hålla någon i handen fick en hotreaktion i hjärnan och rapporterade ängslan i väntan på elchocken, och därefter smärta. De som fick hålla en anonym labbtekniker i handen rapporterade mindre ängslan och smärta.

De som fick hålla sin egen man i handen rapporterade däremot ingen ängslan eller smärta. På magnetröntgen kunde man se att hjärnområdena som har med hot att göra (höger främre insula och övre frontala gyrus samt hypotalamus) aktiverades mindre av hålla-handen med maken. Forskarna kunde också konstatera, att ju bättre relationen mellan makarna var, desto större skillnad.

Det finns fler studier som visar vilken betydande stress- och ångesthjälp man kan få av sin partner. Naomi Eisenberger och hennes kolleger vid University of California ville veta om en trygg anknytningsfigur, vilket alltså är partnern hos en vuxen, kunde fungera som säkerhetssignal under en upplevelse med fysiskt hot och smärta. Området i hjärnan som förknippas med sådana säkerhetssignaler (ventromediala prefrontala cortex) skulle då visa aktivitet i röntgenskannern, och försökspersonen rapportera mindre smärta, med mindre aktivering i smärtrelaterade hjärnområden (dorsala främre cingularis, främre insula).

Försökspersonerna utsattes sedan för smärta, samtidigt som det visades en bild för dem av antingen partnern eller en främling. Resultatet blev precis det man väntat, men dessutom visade det sig att de säkerhetssignaler partnerbilden gav var starkare ju längre relationen varat, och ju starkare partners stöd upplevdes.

Så nästa gång du känner dig stressad, ångestfylld eller har ont: vänd dig till din parter och ta honom eller henne i handen, håll kärleksfullt en halv minut, så sätts dina dämpande aktiviteter i hjärnan igång!

Coan, J.A.; Schaefer, H.S.; Davidson, R.J.: Lending a Hand: Social Regulation of the Neural Response to Threat Psychological Science December 2006 17: 1032-1039,

Eisenberger, N.I. m. fl.: Attachment figures activate a safety signal-related neural region and reduce pain experience  July 12, 2011 108: 11721-11726

 

Dela med dig! Dela med dig!