Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Nya Kommentarer

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Introduktion till ett neurosomatiskt arbetssätt

I första linjens vård möter vi fysioterapeuter patienter som lider av såväl kroppsliga problem som nedstämdhet, ångest, oro och koncentrationssvårigheter mm. Patienterna har svårt att få hjälp som gör dem bättre på lång sikt. Som behandlare kan man känna sig maktlös. Ofta hänvisas patienten till beteendeinriktade program, t ex. KBT. Ibland kan det hjälpa, men ofta är det inte tillräckligt, och patienten fortsätter sitt sökande hos nya behandlare. Patienterna säger att de känner att det sitter "i kroppen", och de har helt rätt; problemen är i grunden av fysiologisk art.

Som fysioterapeuter har vi en kunskapsbas som gör oss särskilt lämpade att använda de senaste rönen om vilka behandlingsmetoder som visat effektiva resultat vid internationell vetenskaplig utvärdering. De här metoderna bygger på framför allt neurovetenskap och psykofysiologi, och har obetydlig tillämpning i praktisk, klinisk verksamhet i Sverige, eftersom det råder långt avståndet i tid mellan forskning och praktik.

Utgångspunkten är att dysreglering råder i de kroppsliga systemen, beroende på att hjärna och nervsystem inte förmår att skapa den nödvändiga balansen. De senaste årens hjärnforskning har visat att nervsystemet och hjärnan kan omformas och förbättras. Kursen är därför inriktad på hur det kan gå till i några typfall, teoretiskt men framför allt praktiskt genom demonstrationer och övningar.

Hela människan är i fokus med det här synsättet, såväl de kognitiva, emotionella och kroppsliga delarna. Men eftersom de kroppsliga systemen, och framför allt hjärnans ledning av dem, ses som centrum för behandlingsinsatserna, förutsätts grundläggande kunskaper i framför allt neurovetenskap och fysiologi, motsvarande dem som sjukgymnastutbildningen ger.

Kursen är grundläggande för senare påbyggnadskurser i svårare dysregleringstillstånd, som trauma och tidiga anknytningsstörningar.

En pdf-fil för utskrift kursbeskrivning finns längst ner på sidan.

.

Vad säger kursdeltagare?

Så här säger en kursdeltagare:

Hej! Jag måste bara få uttrycka min glädje, fascination och tillfredställelse över resultaten jag fått när jag provat Neurosomatikmetoden i veckan. Jag har ju "fuskat" och provat delar av Britts "tänk" under ca ett år men nu när jag gör det mer systematiskt i behandlingsrummet får jag verkligen erfara hur bra metoden är!

De som jag introducerat den för har verkligen uttryckt att det var "mycket givande, hoppfullt, spännande”, "nu fattar jag....", så stor effekt med så lite..." och alla känner starkt att de vill fortsätta utforska sin kropp. Flera fick direkt ganska stor smärtlindring, några kunde (för ovanlighetens skull!) varva ner och reglera ett stort stresspåslag och en del fick verkligen tag i sina resurser!! Kunde uttrycka sig på nya sätt och se sig själv ett i nytt ljus.

Så egentligen vill jag bara säga TACK BRITT! och sätt dig nu och planera fortsättningskursen

Hälsningar Ann Thomson Ahlbom, leg fysioterapeut

 

En annan kursdeltagare var Ben. Klicka på honom och hör vad han har att säga!

                                                                                        

 

 

 

 

 

Utbildningsmål

Kursen ger dig introduktion till ett neurosomatiskt arbetssätt där psykosomatisk ohälsa ses som en dysreglering i främst hjärnans och det autonoma nervsystemets funktionssätt. Genom teoretisk förankring och egna övningar kan du bedöma vilken typ av obalans som råder. Du tränar att tillämpa en metod som i olika steg återställer nervsystemets balans och patientens välbefinnande.

Kursinnehåll

Kursen innehåller neurofysiologisk och anknytningsrelaterad teori, som presenteras parallellt med själva behandlingsmodellen. Den är uppbyggd i tio steg uppdelade på fyra avsnitt: Inledning, Enkel reglering, Kvalificerad reglering och Avslutande integrering. Metoden åskådliggörs genom videoklipp och tränas in genom parövningar. Utförligt kurskompendium ingår.

Förkunskapskrav

Du måste vara utbildad fysioterapeut/sjukgymnast.

Övriga upplysningar

Tid

 • 22-23 maj 2014  inga platser
 •  
 • Nästa kurs:
 • 9-10 oktober 2014 - fullt
 •  

Ny kurs därefter tidigast hösten 2015

 •  

Plats

 • Bragée Rehab, Karlavägen 100, Stockholm
 •  

Kurslitteratur och annan förberedelse

 • Bragée, B.W. (2013). Kroppen först. En behandlingsmodell vid psykosomatik. Lund: Studentlitteratur, kapitel 1-4
 • Ett eget patientfall med så utförlig bakgrundsinformation som möjligt

Pris

 • 2 500 + moms
 •  

Anmälan och frågor

 

Kursanmälan 9-10 oktober, klicka här

 

 

 

 

 

 

Dela med dig! Dela med dig!