Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Nya Kommentarer

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Långvarig smärta följs ofta av ångest

Patienter med långvarig smärta bör också undersökas för ångestttillstånd enligt ny forskning som publicerats i General Hospital Psychiatry

”Jag tror att det finns en medvetenhet om att depression är vanligt hos patienter med långvarig smärta, men ångest är mindre känt” säger en av författarna, Kurt Kroenke, professor i medicin vid universitetet i Indianapolis.

I den nya studien utvärderades 250 primärvårdspatienter med långvarig smärta i leder eller rygg. Trots smärtmedicinering hade den varat mer än 3 månader.

Deltagarna testades för fem vanliga ångestdiagnoser: generaliserad ångest som karaktäriseras av ständig oro; panikångest; social ångest, kännetecknad av svår ångest i vardagliga sociala situationer; post-traumatisk stress; och slutligen tvångssyndrom, alltså ritualer som stör det dagliga livet. De testades också för hälsorelaterade frågor om livskvalitet, såsom trötthet, sömnvanor och arbetsproduktivitet.

Resultatet var att 45 % av smärtpatienterna hade en eller flera av de vanliga ångestdiagnoserna. Och de som hade en ångestdiagnos rapporterade också signifikant större smärta och sämre hälsorelaterad livskvalitet än patienter utan diagnos.

Det är viktigt att säga att alla patienter som testades positivt för ångest inte hade så stark ångest att de behövde aktiv behandling. Men åtminstone en av fem hade emellertid någon typ av ångestdiagnos som krävde behandling.

“Flera samtidiga psykologiska diagnoser är vanliga hos patienter med långvarig ryggsmärta och andra studier har också funnit att det är vanligt med depression, ångest och andra psykologiska tillstånd.” säger smärtspecialisten Roger Chou. Det här bör därför bedömas och åtgärdas, menar Chou. ”Att bara kasta smärtmediciner efter patienten när det samtidigt finns ångest är inte särskilt effektivt eftersom det inte tar itu med den viktiga drivkraften i smärttillståndet.”

Källa:

Health Behavior News Service, part of the Center for Advancing Health.

Ref.:
Kroenke K, Outcalt S, et al. Association between anxiety, health-related quality of life and functional impairment in primary care patients with chronic pain. General Hospital Psychiatry, 2013

Dela med dig! Dela med dig!