Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Nya Kommentarer

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Symtomen från nervsystem i obalans

Smärta, trötthet, spänningar

De första symtomen man kan få, brukar vara trötthet och spänningar i musklerna. Man kan också få t ex. huvudvärk och dålig mage. En del får speciella symtom som tinnitus, håravfall eller eksem. När det gått en tid kan man få smärta på olika ställen i kroppen, t ex i nacken, i en arm, en höft eller liknande. Man kanske hoppas att det ska gå över av sig själv, men det gör det inte. Istället kan man få smärta på fler ställen, det är som att smärtan ”sprider” sig.

Men man biter ihop och fortsätter att hoppas att det ska gå över. Man tänker kanske, att bara jag får tid att börja träna så ...

 

Ett nervsystem ur balans

 Människan har två olika nervsystem

 * ett viljestyrt som vi använder i olika rörelser

* ett som vi inte kan påverka med viljan som styr organen:

 Det är det här sista nervsystemet (autonoma nervsystemet) det handlar om.  Det styrs av två olika grenar, vi kan kalla dem gasen och bromsen

Gasgrenen (sympatikus) ökar aktiviteten i kroppen när det behövs,när man tex jagar bussen, kämpar för att hinna bli klar med en uppgift i tid,  måste försvara sig mot en

angripare ochtusen andra situationer när man måste aktivera sig.

Bromsgrenen (parasympatikus) används däremot när man tar det lugnt, smälter maten, sover, och på

andra  sätt tar igen sig så att kroppen kan reparera och bygga upp sig.

 

Gasen och bromsen samarbetar så, att när den ena är mest aktiv, är den andra passiv. På bilden nedan ser man hur gasgrenen drar på, och när den kommer till toppen tar bromsgrenen över,

sedan dyker någon annan händelse upp som kräver att nervsystemet gasar igen. Och så fortsätter det, upp och ner inom ett visst normalt intervall ungefär som en termostat

Men när det inträffar en särskilt påfrestande händelse, som kräver extra gaspådrag bryts den jämna kurvan. Gasgrenen drar på så att den slår igenom taket, och sedan måste bromsgrenen ta i så att den kanske också slår igenom golvet. Efter ett tag kanske utslagen blir allt mindre och sedan fortsätter nervaktiviteten inom sitt vanliga område.

Men om det var en riktigt svår och skrämmande händelse, eller man var väldigt hjälplös, eller det var en påfrestning i raden av många – då kanske nervaktiviteten inte hittar tillbaka till sin harmoniska växling igen. Istället börjar det att slå utanför det normala området. Det kan också börja gasa och bromsa samtidigt.

Nervsystemet kan fastna i gasläge. Då kan bl a följande problem uppstå:

  • Kroppen uppvarvad, spänd. Smärtor, irritation, oro, ångest, panik. Hyperaktivitet, svårt att somna, vaknar tidigt, alltid på spänn.  Ilska, raseri

Följande sjukdomstillstånd kan uppstå

  • Magsår, högt blodtryck, diabetes, astma, infektionskänslighet, RA mm

Eller nervsystemet kan fastna i bromsläge. Det kan ge de här problemen:

  • Onaturlig trötthet, sömnbehov. Nedstämd, deprimerad. Kroppen avstängd, som  ”död”

Då kan de här sjukdomstillstånden uppstå

  • Långsam hjärtrytm, sänkt blodtryck, magkramper, sänkt muskeltonus

Men nervsystemet kan också börja gasa och bromsa samtidigt, eller stanna ömsom i gas- och ömsom i bromsläge. Då kan man få symtom från båda grupperna ovan. Det förekommer vid

sjukdomstillstånd som

  • PTSD, fibromyalgi, CFS (kroniskt trötthetssyndrom), IBS, utmattningsdepression, m fl.

 

 

Dela med dig! Dela med dig!