Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Nya Kommentarer

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Psykiska sviter kan relateras till menstruationscykeln

Kvinnor kan vara känsligare för psykologiska sidoeffekter av stressande upplevelser i en viss del av menstruationscykeln enligt en studie från University College i London. Studien är den första som visar en möjlig koppling mellan psykologisk känslighet och den biologiska cykeln, här i form av ägglossningen.

Forskarna undersökte 41 kvinnor mellan 18 och 35 för att ta reda på om effekter av stressande händelse hör ihop med olika stadier av menstruationscykeln. Den stressande händelsen var en kort videofilm om död eller skada. Därefter togs salivprov för mätning av hormonhalter. De följande dagarna fick kvinnorna notera om de fick oönskade tankar om videon.

Forskarna fann att kvinnor som sett den stressande videon i den tidiga lutealfasen, ca 16:e till 20:e dagen av menstruationscykeln, hade mer än tre gånger så många senare påträngande tankar som övriga i studien. Det tyder alltså på att det finns ett ganska smalt tidsutrymme i menstruationscykeln där kvinnor kan vara särskilt känsliga för att uppleva plågsamma symtom efter en påfrestande händelse.

Det här kan ha viktiga konsekvenser för hur psykiska problem hos kvinnor som upplevt trauman utvecklas, och hur de behandlas. ”Genom att fråga kvinnor som upplevt en traumatisk händelse om tiden i menstruationscykel, kan man identifiera dem som har störst risk att utveckla symtom som i depression och PTSD,” säger Dr Sunjeev K.  Kamboj, en av forskarna. Han tillägger dock att det här bara är ett första steg, och att man nu måste se om det också gäller patienter som upplevt verkliga trauman.

Ref:

Mira Soni, Valerie H. Curran, Sunjeev K. Kamboj. Identification of a narrow post-ovulatory window of vulnerability to distressing involuntary memories in healthy women. Neurobiology of Learning and Memory, 2013; 104: 32 DOI: 10.1016/j.nlm.2013.04.003

Dela med dig! Dela med dig!