Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Sjukgymnastdagarna i Göteborg 4 oktober 2013

Under sjukgymnastdagarna anordnade sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa tillsammans med före detta ordföranden för sektionen Lena Hedlund och Riitta Keskinen-

Rosenqvist utbildningsdagen psykisk ohälsa inom första linjens vård. Utbildningsdagens innehåll utgick från de föreläsningar som fått bäst betyg efter utbildningsdagarna i Malmö. Utöver Lena och Riitta bestod föreläsarna av Britt Bragée och Mia Malmgen. Moderator för dagen var sektionens vice tf. ordförande Madeleine Olofsson.

 

Seminariet under sjukgymnastdagarna 2013 blev en givande dag med många åhörare och många frågor.
 
Diskussionen efter föreläsningarna, från vänster: Riitta Keskinen-Rosenqvist, Lena Hedlund, Mia Malmgren, Britt Bragée, Madeleine Olofsson
Dela med dig! Dela med dig!