Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Nya Kommentarer

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Små steg i fibromyalgiforskningen

Fibromyalgi är en riktigt stor sjukdom: i Sverige är en kvarts miljon drabbade, i USA fem miljoner. Ändå är forskningen och kunskapsutvecklingen om den här sjukdomen förvånande blygsam. Hur kan det komma sig? Har det något att göra med att 80 % av de som har sjukdomen är kvinnor?

Några nya resultat från den långsamt framskridande forskningen:

Man vet att smärtregleringen är hämmad, men man vet inte hur den här störningen har uppstått. Det finns en substans i hjärnan, endorfiner, som  verkar naturligt smärthämmande. Hos fibromyalgipatienter finns den i större mängd än hos andra. Men trots det, är hjärnan hos dem mer smärtkänslig. Det tyder på något grundläggande fel i smärtregleringen.

Nu har några forskare tagit ett litet steg och visat att receptorerna som tar emot endorfinerna har minskad förmåga att binda endorfinerna till sig. Ju mindre sådan förmåga, desto större smärtupplevelse. För de här patienterna fungerar därför inte opioidmediciner.

Överhuvudtaget är medicinering av fibromyalgi en svårlöst fråga. Några forskare i USA har gjort en översyn av 10 studier av hög kvalitet, som omfattar mer än 6000 patienter. Resultatet var att de antidepressiva mediciner som används mest kan fungera, men bara för var femte patient. Ungefär lika många får istället biverkningar som gör att de måste sluta med medicinerna

En kanske glädjande nyhet gäller sambandet mellan sömnbrist och smärta. Andra patientgrupper med smärta, och även personer utan smärta, får mer ont av sömnstörningar. Man lät sjuttiofyra personer med fibromyalgi skatta sin smärta varje kväll och skriva sömndagböcker. Resultatet blev att det inte gick att med ledning av sömnbristen förutsäga hur stor smärtan blev dagen efter.

Men många fibromyalgipatienter klagar över störd sömn. Forskarna menar, att det kan vara tröttheten och inaktiviteten som följer på en sömnstörd natt som kan vara viktigare för smärtan än själva sömnbristen.

Refs:

Materials provided by American College of Rheumatology (ACR), via Newswise.

Winfried Häuser, Gerard Urrútia, Sera Tort, Nurcan Üçeyler, Brian Walitt. Serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors (SNRIs) for fibromyalgia syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2013, Issue 1   http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD010292/pdf/standard

Ryan J. Anderson, Christina S. McCrae, Roland Staud, Richard B. Berry, Michael E. Robinson. Predictors of Clinical Pain in Fibromyalgia: Examining the Role of Sleep. The Journal of Pain, 2012; 13 (4): 350 DOI: 10.1016/j.jpain.2011.12.009

Dela med dig! Dela med dig!