Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Nya Kommentarer

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Stress: farligt men nödvändigt

Nästan 30 procent av alla arbetstagare lider av arbetsrelaterad stress. I en finsk studie visas att det finns ett samband mellan sådan stress och olika funktionsbegränsningar i ålderdomen.

I studien ingick mer än 5000 personer som följdes i trettio år. Därigenom kunde forskarna identifiera fyra olika symtomprofiler bland personerna, som var 44-58 år.

 • Negativa reaktioner på arbetet och depressivitet
 • Upplevd kognitiv försämring
 • Sömnstörningar
 • Somatiska symtom

De här symtomen hade ett statistiskt samband med följande svårigheter 28 år senare, när personerna var i medeltal 78 år:

       Problem med

 • grundläggande dagliga aktiviteter, såsom bad och påklädning
 • mer krävande dagliga aktiviteter, såsom shopping
 • att klara lätt hushållsarbete
 • att hantera ekonomiska frågor
 • att ta mediciner
 • att använda telefonen
 • att kunna gå två kilometer

Mycket forskning har visat att kronisk stress höjer nivåerna av stresshormonet glukokortikoid. Det dämpar produktionen av nya nervceller i hippocampus, och försämrar minnet.  Risken för kronisk fetma, hjärtsjukdomar och depression ökar.

Men om vi istället talar om akut stress, finns det ny forskning som visar att sådan är både nödvändig och bra för optimal vakenhet och kognitiva prestationer. Ett forskarlag vid Berkeley i Kalifornien utsatte råttor (dessa arma försöksdjur!) för intensiv, akut stress under några timmar, och tittade sedan på vad som hände i råttornas hjärnor.

De kunde då konstatera att nivåerna av stresshormon (kortikosteroider) var lika höga som vid kronisk stress, men bara för några timmar. Stressen fördubblade spridningen av nya hjärnceller i hippocampus (särskilt i dorsala gyrus dentatus).

Råttorna fick bättre resultat på ett minnestest, inte två dagar efter den påfrestande händelsen, men två veckor senare. Med speciella tekniker för cellmärkning, kunde forskarna konstatera att de nya nervcellerna som skapats av akut stress var desamma som deltog i att lära sig nya arbetsuppgifter två veckor senare.

Också exponering för akut, intensiv stress kan som vi vet ibland vara skadligt, och till exempel leda till posttraumatiskt stressyndrom. Ytterligare forskning skulle kunna bidra till att identifiera de faktorer som avgör om en reaktion på stress är bra eller dålig.

"Jag tror att det yttersta budskapet är optimistiskt," säger Daniela Kaufer, en av forskarna. "Stress kan vara något som gör dig bättre, men det är en fråga om hur mycket, hur länge och hur du tolkar eller förstår det."

Ref:

J. Kulmala, M. B. von Bonsdorff, S. Stenholm, T. Tormakangas, M. E. von Bonsdorff, C.-H. Nygard, M. Klockars, J. Seitsamo, J. Ilmarinen, T. Rantanen. Perceived Stress Symptoms in Midlife Predict Disability in Old Age: A 28-Year Prospective Cohort Study. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 2013; DOI: 10.1093/gerona/gls339

Elizabeth D Kirby, Sandra E Muroy, Wayne G Sun, David Covarrubias, Megan J Leong, Laurel A Barchas, Daniela Kaufer. Acute stress enhances adult rat hippocampal neurogenesis and activation of newborn neurons via secreted astrocytic FGF2. eLife, April 16, 2013. eLife

Dela med dig! Dela med dig!