Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Stress Symtom

På den här sidan kan du läsa om hur symtomen vanligen uppstår. De har sin grund i att kroppen är inblandad i allt vi gör fast vi ofta inte märker det. När man upplever påfrestande saker och det blir för mycket, kan man "stänga av" kroppen för att slippa känna de svåra känslorna.

Men kroppen slutar inte reagera för det, utan varnar så fort hotfulla situationer uppstår. Det kan vara svårt att förstå vad det handlar om när man är mer eller mindre avstängd från kroppen. Man gör inget åt det som kroppen signalerar som fel, och så småningom får man olika symtom.

Det viktigaste problemet är då att nervsystemet hamnat i obalans.

Kroppen är inblandad i allt vi gör

Titta på den här bilden från julhandeln på Drottninggatan för några år sedan, när det plötsligt small till. Se hurvarje människas kropp har försatt henne i skydds- och flyktläge, långt innan hon har förstått vad som är på gång. Kroppens funktion är att alltid vara beredd på allt som kan hända och reagera så snabbt som möjligt. Då går det inte att vänta på att våra kloka men långsamma tankar har hunnit analysera läget.

Men det är inte bara vid så här dramatiska situationer som kroppen är aktiv. Den reagerar ständigt på allt som händer. Man kan märka det om man t ex. har en otrevlig uppgift och blir svettig eller får ont i magen. Men oftast märker man det inte, för reaktionerna sker i kroppens djup, där vi inte uppfattar allt som händer.

Det pågår en massa saker i varje ögonblick i nerv– och hormonsystem, vätskebalans, matsmältning, blodcirkulation, temperatur och andra system för att vi ska vara optimalt inställda på allt som kan hända. När man upplever något påfrestande är det dessa system som först försöker anpassa oss att möta situationen. Det är här det vi kallar ”känslor” startar, genom att t ex. hjärtat börjar dunka, man blir spänd i magen, munnen blir torr. Syftet är att vi ska förstå faran och sätta oss i säkerhet. Tyvärr missar vi ofta detta.

När man inte känner

Man kan ha ”tränat” sig att inte känna så mycket, t ex. om det har blivit för mycket av jobbiga känslor. Då har man kanske kopplat bort kroppens signaler successivt, utan att märka det, ungefär som man långsamt vrider ner volymen på en radio man inte vill lyssna på.

Kroppen varnar

När det händer något skrämmande, hotfullt eller obehagligt reagerar kroppen ändå alltid, men det är svårt att förstå signalerna om man inte är van att lyssna på dem, tolka dem och förhålla sig till dem. Därför kanske man försöker fortsätta sitt liv som om ingenting hänt. Man kan säga till sig själv att kroppens signaler och symtom upphör med tiden om man inte låtsas om dem. Men tyvärr händer det inte, kroppen trappar istället upp sina signaler. Det innebär ökade symtom, mera smärta, oro eller nedstämdhet.

Till slut går det inte längre, kroppen sätter stopp. Då måste man sluta blunda för att den har meddelanden som måste fram.

 

Smärta, trötthet, spänningar

De första symtomen man kan få, brukar vara trötthet och spänningar i musklerna. Man kan också få t ex. huvudvärk och dålig mage. En del drabbas speciella symtom som tinnitus, håravfall eller eksem. När det gått en tid kan man få smärta på olika ställen i kroppen, t ex i nacken, i en arm, en höft eller liknande. Man kanske hoppas att det ska gå över av sig själv, men det gör det inte. Istället kan man få smärta på fler ställen, det är som att smärtan ”sprider” sig.

Men man biter ihop och fortsätter att hoppas att det ska gå över. Man tänker kanske, att bara jag får tid att börja träna så ...

 

 Ett nervsystem ur balans

 Människan har två olika nervsystem

  • * ett viljestyrt som vi använder i olika rörelser
  • * ett som vi inte kan påverka med viljan som styr organen

Det är det här sista nervsystemet (autonoma nervsystemet) det handlar om.  Det styrs av två olika grenar, vi kan kalla dem gasen och bromsen

 

Gasgrenen (sympatikus) ökar aktiviteten i kroppen när det behövs,när man tex bussen, kämpar för att hinna bli klar med en uppgift i tid,  måste försvara sig mot en angripare och tusen andra situationer när man måste aktivera sig.

 

 

parasymp1.jpgBromsgrenen (parasympatikus) används däremot när man tar det lugnt, smälter maten, sover, och på andra  sätt tar igen sig så att kroppen kan reparera och bygga upp sig.

 

Gasen och bromsen samarbetar så, att när den ena är mest aktiv, är den andra passiv. På bilden nedan ser man hur gasgrenen drar på, och när den kommer till toppen tar bromsgrenen över, sedan dyker någon annan händelse upp som kräver att nervsystemet gasar igen. Och så fortsätter det, upp och ner inom ett visst normalt intervall ungefär som en termostat

vagrorelsen.jpg

När det inträffar en särskilt påfrestande händelse, som kräver extra gaspådrag bryts den jämna kurvan. Gasgrenen drar på så att den slår igenom taket, och sedan måste bromsgrenen ta i så att den kanske också slår igenom golvet. Efter ett tag kanske utslagen blir allt mindre och sedan fortsätter nervaktiviteten inom sitt vanliga område.

Men om det var en riktigt svår och skrämmande händelse, eller man var väldigt hjälplös, eller det var en påfrestning i raden av många – då kanske nervaktiviteten inte hittar tillbaka till sin harmoniska växling igen. Istället börjar det att slå utanför det normala området. Det kan också börja gasa och bromsa samtidigt.

        ans-slar.jpg

Nervsystemet kan fastna i gasläge. Då kan bl a de här problemen uppstå:

  • Kroppen uppvarvad, spänd. Smärtor, irritation, oro, ångest, panik. Hyperaktivitet, svårt att somna, vaknar tidigt, alltid på spänn.  Ilska, raseri

Följande sjukdomstillstånd hör hit

  • Magsår, högt blodtryck, diabetes, astma, infektionskänslighet, RA mm

 

Eller nervsystemet kan fastna i bromsläge. Det kan ge de här problemen:

  • Onaturlig trötthet, sömnbehov. Nedstämd, deprimerad. Kroppen avstängd, som  ”död”

Och de här sjukdomstillstånden

  • Långsam hjärtrytm, sänkt blodtryck, magkramper, sänkt muskeltonus

 

Men nervsystemet kan också börja gasa och bromsa samtidigt, eller stanna ömsom i gas- och ömsom i bromsläge. Då kan man få symtom från båda grupperna ovan. Det förekommer vid sjukdomstillstånd som

  • PTSD, fibromyalgi, CFS (kroniskt trötthetssyndrom), IBS, utmattningsdepression, m fl.
Dela med dig! Dela med dig!