Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Nya Kommentarer

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Wendes artilleriregemente

Wendes artilleriregemente

 

Utbildningen vid regementet ledde till att man blir 2:e konstapel, sedan 1:ste konstapel, sergeant och styckjunkare.

Från 1795 fann ett artilleriläroverk (informationsverk) inrättat för undervisning av officerare, underofficerare och konstaplar. Undervisningen var från 1830 indelad i två avdelningar. För andrekonstapelsexamen undervisades i nedre avdelningens 1. klass: läsning, rättskrivning aritmetik och artilleri. I 2. Klass för förstekonstapelexamen: skrivning, aritmetik, praktisk planimetri och artilleri. 3. Klass undervisades för styckjunkarexamen

Wendesartilleristerna i Kristianstad var värvat manskap och underbefälet, t ex konstaplarna, rekryterades ur detta manskap. Efter noggrann gallring anställdes varje år ca 150 rekryter och av dessa fick högst 21 så småningom avlägga underofficersexamen. Examen innebar inte att man blev befordrad omedelbart, utan man kunde få vänta upp till femton år. De utvalda, ca 5 från varje batteri (som kunde vara på ca 100 artillerister), blev s k konstapelskadetter, som de kallades under utbildningen. Utbildningen till underofficer var vid artilleriet till slutet av 1800-talet mer avancerad än vid övriga truppslag och mer användbar i civil verksamhet. Det var framför allt matematikutbildningen som var av högre kvalitet. (Kungl Wendes artilleriregementes historia 1794 – 1994, KWAH)

Hit traskade Carl höst och vår under tre år. Undervisningen pågick i det s k Fortifikationshuset mellan åren 1841 och 1901 (KWAH). Husets yttre är oförändrat idag.

 

De som inte klarade utbildningen blev andre konstaplar eller s k hipsar. Oftast blev underbefälen (oftast som logementsbefälhavare) inkvarterade i stadens kaserner (Södra och Norra) tillsammans med de värvade artilleristerna och hipsarna, men då kasernerna ej räckte till fick några fick inkvarteras hos stadens husägare eller i närmaste omgivningen utanför. De som bodde i kasernerna och hade familjer hänvisades till övre våningen med provisoriska skärmar mellan familjernas anvisade ytor. Det påstås att man även höll hushållsgrisar i kasernerna med en outhärdlig stank som konsekvens.
(Kungl Wendes artilleriregementes historia 1794 – 1994, KWAH)

 

http://www.angelfire.com/ks3/kristianstad/krstdialdretider/skanna0056.jpg

Bilderna är från 1850-talets Kristianstad och visar hur Carl var klädd som artillerist m/1845 (överst t v, källa KWAH -94)  och Norra kasernområdet med delar av fästningsvallen som syn t v (bilden överst t h och mellanraden t v). Vakthuset är detsamma då och idag.

skanna0023min.jpghttp://www.angelfire.com/ks3/kristianstad/krstdialdretider/skanna0024.jpg

Stora torget med ännu oifylld kanal (överst) t h, torghandel  t v; obs kyrktornet som inte byggdes förrän 1865. Nederst t v ser man hur fästningsvallarna inramade staden. De höll just på att rivas när Carl kom till Kristianstad. Till höger vaktavlösning på Stora torg i mitten av 1800-talet (källa: KRISTIANSTAD I ÄLDRE TIDER. Anteckningar av Eugéne Cederström)

Från min barndom minns jag hur min morfar (Torsten, Carls näst yngste son) på besök hos oss i Kristianstad berättade, att ”här var min far militär, han tyckte att Kristianstad var en förnäm stad”. Staden hade ca 5000 innevånare, och den största yrkesgruppen var militärer. Officerare och underofficerare hade mycket låga löner, att gifta sig var inte att tänka på. En ännu större grupp var dock gruppen ”ogifta qvinnor med hos sina mödrar vistande oäkta barn”.

I berättelser från den här tiden får vi veta att staden var helt dominerad av regementet. Det skedde ständiga transporter av hästar och material mellan Södra och Norra kasernen, samt ut genom stadens norra port till exercisfältet Näsby. Staden var som en kuliss till regementet har någon beskrivit.

Den här synen mötte Carl ofta när han passerade genom staden (KWAH -94)

 

Var bodde Carl? Säkerligen på Norra eller Södra Kasern. Troligen på Norra, den äldre byggnaden på översta raden. De två första batterierna bodde troligen på den nyare Södra, som de gjorde senare (Södra kasern på nedre raden) källa: KWAH -94N File:Norra kasern - fasad.jpg

Dela med dig! Dela med dig!